Δευτέρα, 2 Σεπτεμβρίου 2013

Πρόσκληση του ΑΣΕΠ για 10 θέσεις στο υπουργείο Δημόσιας Τάξης


Το ΑΣΕΠ κάνει γνωστό ότι εκδόθηκε η 2Σ/2013 Πρόσκληση της ανεξάρτητης Αρχής (ΦΕΚ 3/27.8.2013, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) που αφορά την πλήρωση δέκα (10) θέσεων Πανεπιστημιακής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, (ΠΕ) και (ΔΕ), με τακτικό προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 18 παρ. 3 του Ν. 4058/2012, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής λήγει με την πάροδο της Δευτέρας 30 Σεπτεμβρίου 2013.

Το ΦΕΚ της Πρόσκλησης έχει καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και διατίθεται δωρεάν από το Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Αθήνα), από το Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα) καθώς και από τις περιφερειακές ενότητες και τις περιφέρειες της χώρας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν το έντυπο «Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση για πρόσληψη στην Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη» (έντυπο ΑΣΕΠ με την ένδειξη ΥΠΠΥ.189.4) στην ιστοσελίδα της ανεξάρτητης Αρχής.

Η αίτηση υποβάλλεται στο ΑΣΕΠ μόνον ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή σε φάκελο μεγέθους Α4 ή στον ειδικό φάκελο ΑΣΕΠ POST, ο οποίος διανέμεται από τα ΕΛΤΑ στη διεύθυνση: ΑΣΕΠ, Αίτηση για την Πρόσκληση: 2Σ/2013, Τ.Θ. 14 308, Τ.Κ. 115 10, ΑΘΗΝΑ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Δεκτά ΟΛΑ τα σχόλια αρκεί να μην είναι υβριστικά ή... διαφημιστικά

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...