Σάββατο, 31 Αυγούστου 2013

Ν. Νικολόπουλος: "Συνέχεια φωτογραφιών και ανούσιας επικοινωνιακής τακτικής από την ΑΝΥΕΘΑ"

Το γραφείο Τύπου του ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ Κόμματος Ελλάδος με ανακοίνωση που έδωσε στη δημοσιότητα πληροφορεί ότι ο Γ.Γ. του ΧΡΙΚΕ κ. Νίκος Νικολόπουλος, θέτει ερωτήματα γύρω από τη συνεργασία Ελλάδος-Γεωργίας στον Αμυντικό Τομέα, με αφορμή τα όσα σχετικά ανακοίνωσε σχετικά η ΑΝΥΕΘΑ κ. Φώφη Γεννηματά.
 

Στην ανακοίνωση του, το ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ Κόμμα μεταξύ άλλων υπογραμμίζει και τα εξής:

«Μετά το «πολιτικό σοκ» που υπέστη η Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άμυνας Φ. Γεννηματά κατά την παρουσία της στην τελετή ορκωμοσίας των νεοσυλλέκτων οπλιτών της 2013 Δ’ ΕΣΣΟ στο Διακλαδικό Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων της Τριπόλεως, επέστρεψε στις επικοινωνιακές χειραψίες από το ασφαλές γραφείο της, αφού η «έξοδος» πλέον στον απλό λαό «εγκυμονεί» κινδύνους.

Σε μια ακόμα επικοινωνιακή εμφάνιση χωρίς ουσία – πράγμα που φαίνεται από την λιτή και άχρωμη ανακοίνωση τύπου που εξέδωσε το ΥΠΕΘΑ – συναντήθηκε πρόσφατα με το Πρόεδρο της επιτροπής Άμυνας και Ασφαλείας του Κοινοβουλίου της Γεωργίας κ. Irakli Sesiashvli, που συνοδευόταν από τον Πρέσβη της Γεωργίας στην Ελλάδα κ. David Bakradze, όπως χαρακτηριστικά αναγράφεται στην ανακοίνωση τύπου.

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΣΤΟ ΥΠ. ΑΜΥΝΑΣ ΕΧΕΙ ΕΠΙΔΟΘΕΙ
ΣΕ ΕΝΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΦΙΕΣΤΑΣ.

Γίνεται λόγος στην ανακοίνωση για «επιβεβαίωση της κοινής βούλησης για ενδυνάμωση των σχέσεων των δύο χωρών στον αμυντικό τομέα και εξετάστηκαν τρόποι περαιτέρω ενίσχυσης της διμερούς συνεργασίας με έμφαση στον τομέα της εκπαίδευσης».
Εμφαντικά οι Έλληνες Χριστιανοδημοκράτες ερωτούν:

«Αλήθεια, κυρία ΑΝΥΕΘΑ εκτός από το να εκπαιδεύουμε κυρίως στην ΣΣΕ 10 αξιωματικούς του Γεωργιανού Στρατού κάθε έτος, ποια άλλη
συνεργασία στον αμυντικό τομέα έχουμε μεταξύ των δύο χωρών;

Φαίνεται πως ελλείψει πολιτικών ενεργειών, που να επιλύουν σοβαρά και χρόνια προβλήματα του στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού των ΕΔ, η πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΘΑ έχει επιδοθεί σ’ ένα παιχνίδι επικοινωνιακής φιέστας, για να αποφύγει τις κακοτοπιές».

Και καταλήγουν:
«Το “ΧΡΙ.Κ.Ε” είναι ανελλιπώς στο πλευρό των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, εντοπίζοντας και αναδεικνύοντας τα προβλήματα που αυτά αντιμετωπίζουν αλλά και ταυτόχρονα, αποφλοιώνοντας την επικοινωνιακή φιέστα των πολιτικών τους προϊσταμένων».

Ο Ν. Νικολόπουλος για την κατάθεση τροπολογίας για την Εισφορά του στρατιωτικού προσωπικού υπέρ των Λεσχών των ΕΔ


«Ας ασχοληθούν επιτέλους με τα καθημερινά προβλήματα του στρατιωτικού προσωπικού ο κ. Υπουργός και τα υπόλοιπα στελέχη της πολιτικής ηγεσίας του ΥΕΘΑ, όπως πιεστικά, ακούραστα και καθημερινά τους καλεί ο ΣΥΣΜΕΔ και οι άλλες Ενώσεις.
Το ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ Κόμμα Ελλάδος πάντως δείχνοντας το διαρκές και έντονο ενδιαφέρον του για τα προβλήματα των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων φέρνει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο ένα ακόμα ζήτημα που αφορά στους Υπηρέτες του Έθνους μας και που έχει να κάνει με την εισφορά που αυτοί καταβάλουν στις στρατιωτικές λέσχες» δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΧΡΙ.Κ.Ε. Νίκος Νικολόπουλος και συνέχισε:

«Επιτέλους, η πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΘΑ ας ασχοληθεί με τα σοβαρά προβλήματα των στελεχών και ας φροντίσει να συνεργάζεται με τόσο ενεργές ενώσεις ένστολων, όπως ο ΣΥΣΜΕΔ για τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των στελεχών και ας σταματήσουν να ασχολούνται με επικοινωνιακές «μπαλωθιές»!!!

Οι Έλληνες Χριστιανοδημοκράτες μέσω της διαδικασίας του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου κατέθεσαν ερώτηση προς τον κ. Δ. Αβραμόπουλο, σχετικά με την εισφορά του στρατιωτικού προσωπικού των Λεσχών των Ενόπλων Δυνάμεων, το πλήρες σώμα της οποίας έχει ως ακολούθως:


ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Το ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ Κόμμα Ελλάδος δείχνοντας το διαρκές και έντονο ενδιαφέρον του για τα προβλήματα των στελεχών των ΕΔ φέρνει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο ένα ακόμα ζήτημα που αφορά στους Υπηρέτες του Έθνους μας και που έχει να κάνει με την εισφορά που αυτοί καταβάλουν στις στρατιωτικές λέσχες.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Ν.324/1914 (ΦΕΚ Α΄ 307, «Περί συστάσεως και λειτουργίας στρατιωτικών λεσχών») και στο άρθρο 1 ορίζεται ότι: «Άπαντες οι εν ενεργεία μόνιμοι και έφεδροι Αξιωματικοί και Ανθυπασπιστές του Στρατού Ξηράς, υπηρετούντες εις φρουράς εν αις λειτουργούσι Στρατιωτικαί Λέσχαι, εισίν υποχρεωτικώς μέλη αυτών», κατά δε το άρθρο 2 του νόμου αυτού, ορίζεται ότι: «Μέλη Στρατιωτικών Λεσχών δύναται να ώσιν και οι εν αποστρατεία αξιωματικοί του Στρατού Ξηράς, ως και οι εν ενεργεία και αποστρατεία αξιωματικοί του Β. Ναυτικού, της Β. Αεροπορίας και της Β. Χωροφυλακής, εφ' όσον επιθυμούσι και καταβάλωσιν ως και οι αξιωματικοί του Στρατού Ξηράς την αναλόγως του βαθμού των εισφοράν», ενώ, τέλος, στο άρθρο 6 ορίζεται ότι: «Η μηνιαία συνδρομή των μελών των στρατιωτικών λεσχών ορίζεται εις 1% επί του όλου των αποδοχών των…..».


Επίσης, στο άρθρο 6 της Βασικής Διαταγής 15-5/04-6-1952 (ΦΕΚ Α΄ 153, «Περί Στρατιωτικών Λεσχών»), ορίζεται ότι: «1. Οι πόροι των Λεσχών είναι: α) Αι εκάστοτε καθοριζόμεναι μηνιαίαι κρατήσεις των αποδοχών των εν ενεργεία Αξιωματικών και Ανθυπασπιστών (Μονίμων και Εφέδρων), των υπηρετούντων εις την Φρουράν, εις ην λειτουργεί Στρατιωτική Λέσχη, αίτινες είναι υποχρεωτικαί. β) Αι μηνιαίαι, κρατήσεις των αποστράτων Αξιωματικών και Ανθυπασπιστών, εφ' όσον είναι μέλη των Λεσχών, αίτινες είναι αι αυταί με τας κρατήσεις των εν ενεργεία αντιστοίχων βαθμών….».

Την 19-9-2012 υπογράφηκε πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και του (τέως) Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, σύμφωνα με το οποίο απέκτησε πρόσβαση στις κατά τόπους στρατιωτικές λέσχες, και κατά συνέπεια σίτιση σε αυτές, το εκπαιδευτικό προσωπικό Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του ανωτέρω Υπουργείου (ΥΠΑΙΘΠΑ), καταβάλλοντας το σχετικό αντίτιμο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και με τις προϋποθέσεις ότι, οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί θα:

α. Υποβάλλουν αίτηση εγγραφής στη Λέσχη Αξιωματικών.

β. Εγγραφούν ως μέλη τους και

γ. Καταβάλλουν μηνιαία συνδρομή μέλους ίση με το 0,3% του εκάστοτε βασικού μισθού Ανθυπολοχαγού εν ενεργεία. Η μηνιαία συνδρομή, μπορεί να καταβάλλεται σε μηνιαία, διμηνιαία, τριμηνιαία ή εξαμηνιαία βάση.

Από την παράθεση των ως άνω διατάξεων καθίσταται σαφής η αδικία που υφίσταται σε βάρος των στρατιωτικών που υποχρεωτικά εισφέρουν υπέρ των στρατιωτικών λεσχών με τη μηνιαία παρακράτηση από το βασικό μισθό τους, του ποσού της τάξεως του 0,3 % για τους Αξιωματικούς και 0,2 % για τους Ανθυπασπιστές, ανεξάρτητα εάν χρησιμοποιούν ή όχι τις λέσχες αυτές, έναντι των ετέρων, πλέον, μελών αυτών, ήτοι των εκπαιδευτικών, που εισφέρουν μόνο και εφόσον εγγραφούν ως μέλη σε αυτές.

Λόγω της οικονομικής δυσκολίας στην οποία βρίσκονται όλα τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, αλλά και της διεύρυνσης χρήσης των στρατιωτικών λεσχών, έστω και προσωρινά, και προκειμένου να υπάρξει αρμονία στα μέλη που κάνουν χρήση αυτών, το ΧΡΙ.Κ.Ε υιοθετεί την δίκαιη πρόταση του ΣΥΣΜΕΔ και φέρνει αυτήν στο Ελληνικό Κοινοβούλιο ως τροπολογία σε οποιοδήποτε Νομοσχέδιο την εξής:

«Το άρθρο 1 του ν. 324/1914 (ΦΕΚ Α΄ 307) αντικαθίσταται ως εξής: «Οι εν ενεργεία Αξιωματικοί, Ανθυπασπιστές και Υπαξιωματικοί του Στρατού Ξηράς, που υπηρετούν σε φρουρές στις οποίες λειτουργούν Στρατιωτικές Λέσχες, μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτές εφόσον: α) Υποβάλλουν αίτηση εγγραφής τους, β) Εγγραφούν ως μέλη τους και γ) Καταβάλλουν μηνιαία συνδρομή μέλους ίση με το 0,3% του εκάστοτε βασικού μισθού Ανθυπολοχαγού οι Αξιωματικοί, 0,2 % του εκάστοτε βασικού μισθού Ανθυπασπιστού οι Ανθυπασπιστές και 0,1 % του εκάστοτε βασικού μισθού Λοχία οι Υπαξιωματικοί. Η μηνιαία συνδρομή, μπορεί να καταβάλλεται σε μηνιαία, διμηνιαία, τριμηνιαία ή εξαμηνιαία βάση»».

Παρασκευή, 30 Αυγούστου 2013

Στην ΕΛ.ΑΣ. και επισήμως οι αρμοδιότητες της δημοτικής αστυνομίας

Η κοινή υπουργική απόφαση που υπεγράφη από τους υπουργούς Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης.αφορά σε 81 δήμους


Στην Ελληνική Αστυνομία μεταφέρονται οι αρμοδιότητες της Δημοτικής Αστυνομίας, σύμφωνα με κοινή υπουργική απόφαση που υπέγραψαν οι υπουργοί Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης.

Με βάση την επίσημη ανακοίνωση, αποφασίστηκε η «παράλληλη άσκηση από την Ελληνική Αστυνομία των αρμοδιοτήτων που έχουν ανατεθεί με διατάξεις νόμων και κανονιστικών πράξεων στη Δημοτική Αστυνομία, έως τις 22 Σεπτεμβρίου του 2013».

Σημειώνεται πως η κοινή  υπουργική απόφαση αφορά σε 81 δήμους, που είχαν Δημοτική Αστυνομία.
Enhanced by Zemanta

O ΣΥΡΙΖΑ στο Ναύσταθμο Σαλαμίνας: "Κανένας εργαζόμενος δεν περισσεύει - Να μην απολυθεί ούτε ένας"

Τις εγκαταστάσεις του Ναυστάθμου Σαλαμίνας επισκέφτηκαν χτες (29.8.2013) βουλευτές και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Παναγιώτης Λαφαζάνης (Β’ Πειραιά - Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος), η Τζένη Βαμβακά (Β΄Πειραιά), ο Θοδωρής Δρίτσας (Α΄Πειραιά -Υπεύθυνος Τομέα Άμυνας Κ.Ο.), ο Μανώλης Σαρρής, Γραμματέας Ν.Ε. ΣΥΡΙΖΑ Πειραιά, η Λία Φράγκου Οργανωτική Γραμματέας της Διοίκησης του Εργατικού Κέντρου Πειραιά και οι Γιάννης Λαγουδάκης, Σωτήρης Καρνέζης και Δέσποινα Καρούζου από τις οργανώσεις του ΣΥΡΙΖΑ Περάματος και Σαλαμίνας συμμετείχαν στην αντιπροσωπεία.

Οι Βουλευτές και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ευχαρίστησαν τον Διοικητή ΔΔΜΝ Αντιναύαρχο (Μ) κ. Ηλία Δημόπουλο, τον Διοικητή του Ναυστάθμου Αρχιπλοίαρχο (Μ) κ. Μ. Καούτσκη και τα στελέχη του Ναυστάθμου για την άψογη υποδοχή και την πληρέστατη ενημέρωση. Ταυτόχρονα, εξέφρασαν την εκτίμηση του ΣΥΡΙΖΑ για το εξαιρετικά κρίσιμο και σημαντικό έργο το οποίο επιτελούν και την υποστήριξή του στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Ιδιαίτερα τόνισαν ότι για το ΣΥΡΙΖΑ ο Ναύσταθμος Σαλαμίνας αποτελεί όχι μόνο μια μονάδα κρίσιμη για την υποστήριξη του Πολεμικού Ναυτικού και την Άμυνα της χώρας, αλλά και μια υποδομή εξαιρετικής σημασίας για την παραγωγική ανασυγκρότηση στον τομέα της ναυπηγικής και ναυπηγοεπισκευαστικής δραστηριότητας. Και πρέπει να ενισχυθεί.

Η επίσκεψη στον Ναύσταθμο Σαλαμίνας στάθηκε παράλληλα αφορμή για να επιβεβαιωθεί με τον πιο αδιαμφισβήτητο τρόπο ότι και εκεί δεν υπάρχει «πλεονάζον προσωπικό». Αντίθετα, υπάρχουν τεράστιες ανάγκες και πρέπει να ενισχυθεί ο Ναύσταθμος με νέο προσωπικό και μάλιστα υψηλής ειδίκευσης, ώστε και το κρίσιμο έργο να υποστηριχθεί και η παραγόμενη τεχνογνωσία να προφυλαχθεί και να αξιοποιηθεί. Το σύστημα αναθέσεων σε εργολάβους, λόγω της υποστελέχωσης, ανεβάζει το κόστος και απαξιώνει την παραγόμενη τεχνογνωσία.

Ειδικά για το πολιτικό προσωπικό, εργαζόμενους σε κρίσιμες και χρήσιμες ειδικότητες, αυτό έχει ήδη συρρικνωθεί δραματικά τα τελευταία χρόνια, αφού στον Ναύσταθμο εργάζονται πλέον μόνο 397 πολίτες κάθε ειδικότητας σε σύνολο προσωπικού 2.198. Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ τόνισαν ότι δεν νοείται ούτε για έναν εργαζόμενο η ένταξή του στην κινητικότητα, στην διαθεσιμότητα και τελικά στην απόλυση. Δήλωσαν για μια ακόμα φορά ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πρόκειται να αναγνωρίσει καμία τέτοια αντισυνταγματική και παράλογη απόλυση. Θα αντισταθεί σθεναρά στα κυβερνητικά σχέδια και θα αποκαταστήσει όποια αδικία επισυμβεί σε βάρος και των εργαζομένων και της Υπηρεσίας.

Τέλος, αφού έγινε εκτεταμένη συζήτηση με εκπροσώπους των Συνδικαλιστικών Ενώσεων (Σύνδεσμος Ιδιωτικού Προσωπικού Ναυστάθμου Σαλαμίνας, Σύλλογος Δημοσίων Υπαλλήλων Ναυτικού, Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εργαζομένων Πολεμικού Ναυτικού, Σύλλογος Μονίμων Δημοσίων Υπαλλήλων Τεχνικών Αττικής [Π.Ν.]) σε συντομη συνάντηση και σε συνεννόηση με τους εργαζόμενους, συμφωνήθηκε τις επόμενες μέρες να οργανωθεί σύσκεψη στο Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας, ώστε εκεί να συζητηθούν αναλυτικότερα τα προβλήματα των εργαζομένων και να παρουσιαστούν οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ.

«Μεταφορά Ελλήνων Πολιτών» και «Πρόσφυγες» στο επίκεντρο της ευρείας σύσκεψης στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ευρεία σύσκεψη στην οποία... εξετάστηκαν οι ενέργειες συντονισμού των δυνατοτήτων των επιμέρους φορέων, στους τρόπους αντιμετώπισης ενδεχομένων καταστάσεων που θα επηρεάσουν την Ελλάδα σε περίπτωση επιδείνωσης της κρίσης στη Συρία.
Συγκεκριμένα συζητήθηκε η πιθανότητα ενεργοποίησης του σχεδίου ασφαλούς μεταφοράς Ελλήνων πολιτών από τη Συρία (Σχέδιο «ΚΟΣΜΟΣ»), καθώς και η διαχείριση του κύματος προσφύγων από τη Συρία που ενδεχομένως θα εισέλθει στη Χώρα μας (Σχέδιο «ΙΩΝΗ»).

Στη σύσκεψη μετείχαν ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εξωτερικών Πρέσβης Αναστάσιος Μητσιάλης, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών Μιχαήλ Κοσμίδης, οι Γενικοί Γραμματείς του Υπουργείου Υγείας Αγγελική Πανάγαινα και Παναγιώτης Ευσταθίου, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου Αθανάσιος Μπούσιος, ο Γενικός Διευθυντής Γενικής Διεύθυνσης Πολιτικής Εθνικής Άμυνας και Διεθνών Σχέσεων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας Πολύκαρπος Αδαμίδης, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Μιχαήλ Κωσταράκος, ο Αρχηγός ΓΕΣ Αθανάσιος Τσέλιος, ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Ευάγγελος Αποστολάκης ΠΝ, ο Αρχηγός ΓΕΑ Αντιπτέραρχος (Ι) Ευάγγελος Τουρνάς, ο Αρχηγός Λιμενικού Σώματος Αντιναύαρχος Δημήτριος Μπαντιάς ΛΣ, ο Αρχηγός Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγος Σωτήριος Γεωργακόπουλος, ο Υπαρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος Αδαμάντιος Σταματάκης και ο Υποδιοικητής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών Παναγιώτης Κοντούλης.

Ενστολη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στη Θεσσαλονίκη στις 6 Σεπτεμβρίου

Για τις περικοπές στις λειτουργικές και μισθολογικές δαπάνες στην Αστυνομία


Πανελλαδική ένστολη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στη Θεσσαλονίκη το απόγευμα της Παρασκευής 6 Σεπτεμβρίου στις 17.00 θα πραγματοποιήσουν οι συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι του προσωπικού στα Σώματα Ασφαλείας.

Αυτό αποφασίστηκε σε κοινή σύσκεψη των προεδρείων των Ομοσπονδιών και τονίστηκε πως «η Κυβέρνηση, παρά τους αγώνες μας που τυγχάνουν της καθολικής στήριξή τους από την ελληνική κοινωνία, δεν έχει προβεί ακόμα σε αναθεώρηση της ακολουθητέας από αυτήν πολιτικής στον τομέα των περικοπών των λειτουργικών και μισθολογικών δαπανών της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής».

Επίσης επισημάνθηκε πως δεν έχει υλοποιηθεί από την κυβέρνηση, ούτε η δέσμευση του Πρωθυπουργού για την επικινδυνότητα της εργασίας τους «καίτοι ουδείς αμφιβάλλει ότι οι ένστολοι αστυνομικοί, λιμενικοί και πυροσβέστες, προσφέρουν τα μέγιστα στην ελληνική κοινωνία, αντιμετωπίζοντας πολύ πιο οξυμμένα προβλήματα, νέες απειλές και προκλήσεις, μια συνολική αβεβαιότητα εν τέλει, για το υπηρεσιακό και το οικογενειακό τους μέλλον».

Όπως ειπώθηκε τα προεδρεία των Ομοσπονδιών αποφάσισαν σειρά ένστολων πανελλαδικών κινητοποιήσεων αρχής γενομένης από τη Θεσσαλονίκη και «η μαζική συμμετοχή και η δυναμική έκφραση της αγωνίας που διακατέχει το σύνολο των ενστόλων για τη συνεχιζόμενη απαξίωσή τους, θα αποτελέσει εκ μέρους του συνδικαλιστικού μας κινήματος τη δέουσα απάντηση σε όσους εξακολουθούν να τους αντιμετωπίζουν ως αριθμούς και όχι ως ανθρώπους με υποχρεώσεις και δικαιώματα».

Πέμπτη, 29 Αυγούστου 2013

Ευρεία σύσκεψη την Παρασκευή στο ΥΠΕΘΑ για τη Συρία

Στο τραπέζι οι τρόποι αντιμετώπισης ενδεχομένων καταστάσεων που θα επηρεάσουν τη χώρα μας, σε περίπτωση επιδείνωσης της κρίσης στη Συρία

Σύσκεψη με θέμα τους τρόπους αντιμετώπισης ενδεχομένων καταστάσεων που θα επηρεάσουν τη χώρα μας, σε περίπτωση επιδείνωσης της κρίσης στη Συρία, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Στη σύσκεψη θα συμμετέχουν οι γενικοί γραμματείς των υπουργείων Εξωτερικών, Εσωτερικών, Προστασίας του Πολίτη, Υγείας, Ναυτιλίας, οι αρχηγοί ΓΕΕΘΑ, ΓΕΣ, ΓΕΝ, ΓΕΑ, Ελληνικής Αστυνομίας, Λιμενικού Σώματος, Πυροσβεστικού Σώματος και ο διοικητής της ΕΥΠ.

ΔΗΜΑΡ: Πολιτικό προσωπικό ΥΠΕΘΑ - Το πάνε για "σφαγή"


Διαφαινόμενη πρόθεση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας να τεθούν σε διαθεσιμότητα όλοι οι υπάλληλοι με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ) καταγράφει η Δημοκρατική Αριστερά (ΔΗΜΑΡ) με ερώτηση βουλευτών της προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας.

Συγκεκριμένα στην ερώτηση των Βουλευτών της Δημοκρατικής Αριστεράς Βασίλης Οικονόμου και Νίκης Φούντα προς τον κ Δημ. Αβραμόπουλο ,καταγράφονται τα εξής:

<<Με ανησυχία και έκπληξη πληροφορούμαστε ότι προκειμένου να καλύψει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας τους στόχους που τέθηκαν για ένταξη υπαλλήλων σε καθεστώς διαθεσιμότητας, προσανατολίζεστε στην απομάκρυνση ουσιαστικά όλων ανεξαιρέτως των υπαλλήλων με συμβάσεις Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου. Η κατεύθυνση αυτή εκτός του ότι είναι οριζόντιο μέτρο, δεν έρχεται ως αποτέλεσμα αξιολόγησης των δεξιοτήτων και των προσόντων των υπαλλήλων, ούτε βέβαια των δομών και των αναγκών των διαφόρων μονάδων και υπηρεσιών που άπτονται της Εθνικής μας Άμυνας. Ενδεικτικά αναφέρουμε την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), τη Υδρογραφική Υπηρεσία (ΥΥ), το Ναύσταθμος Σαλαμίνας, τη 131 Σμηναρχία Μάχης στο Άκτιο (FOB Aκτίου), το Γραφείο Έρευνας και Τεχνολογικών Εξελίξεων Ναυτικού (ΓΕΤΕΝ), υπηρεσίες στρατιωτικών νοσοκομείων και άλλες, οι επιχειρησιακές ανάγκες των οποίων δεν θα μπορούν να εξυπηρετηθούν εάν λείψει το έμπειρο, με ειδικές γνώσεις και εξειδικευμένο προσωπικό που σήμερα προσφέρει τις υπηρεσίες του με συμβάσεις ΙΔΑΧ. Σε πολλές μάλιστα από τις ειδικότητες που περιλαμβάνονται στην κατηγορία ΙΔΑΧ του Υπουργείου Άμυνας δεν υπάρχουν αντίστοιχοι μόνιμοι υπάλληλοι γεγονός που δημιουργεί τουλάχιστον αμφιβολίες για τις αναγκαίες υπηρεσίες που δεν θα μπορούν να εκτελεστούν.

Κατόπιν όλων αυτών,

Ερωτάστε:

Προτίθεστε να διατηρήσετε σε ενεργό υπηρεσία όλους τους υπαλλήλους του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με συμβάσεις Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ) των οποίων η εργασία είναι απαραίτητη για την επιχειρησιακή ετοιμότητα των Ενόπλων Δυνάμεων, για την προστασία εγκαταστάσεων και για την επισκευαστικές ανάγκες των μέσων που χρησιμοποιούν οι Ένοπλες Δυνάμεις;".

Τετάρτη, 28 Αυγούστου 2013

Κουϊκ: Ληστεία σε βάρος των αποστράτων

Τη ληστεία που συντελείται  σε βάρος των αποστράτων, με τις  ευλογίες του Γενικού Λογιστηρίου  του Κράτους και την ανοχή  ή την εντολή των συναρμόδιων  Υπουργών, στηλιτεύει με Ερώτησή του προς αυτούς τους ίδιους τους Υπουργούς Εθνικής Άμυνας Δημήτρη Αβραμόπουλο, Δημόσιας Τάξης Νίκο Δένδια και Οικονομικών Γιάννη Στουρνάρα, ο Βουλευτής Επικρατείας των ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ και μέλος της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής Τέρενς Κουίκ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της  ενημερωτικής ιστοσελίδας «Μέγα  Σκάνδαλο», στις πληροφορίες του  οποίου βασίστηκε η Ερώτηση του  Τέρενς Κουίκ, «το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους χωρίς καμία προειδοποίηση  και χωρίς καμία δυνατότητα αντίδρασης όσων θίγονται «αρπάζει κανονικά από την τσέπη στρατιωτικών που αποστρατεύθηκαν ως «ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους», μεγάλα ποσά από την σύνταξή τους, αναδρομικά από το 2005».

Όπως αποκαλύπτει απόστρατος αξιωματικός, που πήρε την κρυάδα, «το Γ.Λ.Κ. κινήθηκε αυτεπάγγελτα και χωρίς κανέναν χρονικό περιορισμό (προθεσμίες κ.λ.π.), με αποτέλεσμα να ακολουθήσουν  καταλογιστικές πράξεις για όλα τα ληφθέντα ποσά (προ ....δεκαετίας και πλέον) και τη βεβαιωσή τους στις αρμόδιες ΔΟΥ προς είσπραξη».

Δυστυχώς, το θέμα, είναι  τεράστιο και λίαν επώδυνο για  όλους,  αφορά δε εκατοντάδες αν όχι  χιλιάδες συναδέλφων των Ενόπλων  Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας (αφού είναι γνωστό από το παρελθόν ότι ελάχιστοι είχαν την τύχη να αναγράφεται ότι αποστρατεύονται ως ευδοκίμως τερματίσαντες), οι οποίοι μάλιστα εν  μέσω καλοκαιρινών διακοπών, καλούνται να ασκήσουν τα όποια ένδικα μέσα εντός 60 ημερών, ήτοι εντός του Σεπτεμβρίου 2013.

«Με ποιο δικαίωμα, ζητάτε αναδρομικά χρήματα από τους ανώνυμους  αυτούς ΗΡΩΕΣ που με πείσμα και αυταπάρνηση, υπηρέτησαν την πατρίδα και τον Καταστατικό Χάρτη της χώρας; Κατανοείτε ότι τους καταδικάζετε, σε αργό και βασανιστικό θάνατο, δεδομένου ότι υπό τις παρούσες συνθήκες, καθίσταται όλο και περισσότερο δυσχερής η κάλυψη των καθημερινών τους αναγκών;», ερωτά τους αρμόδιους Υπουργούς ο Τέρενς Κουίκ και ζητά την κατάθεση Κοινής Υπουργικής Απόφασης, προκειμένου να ακυρωθεί η ισχύς των Τροποποιητικών Συνταξιοδοτικών Πράξεων που εστάλη στους αποστράτους από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

Τρίτη, 27 Αυγούστου 2013

«Στον αέρα» ΕΑΣ και ΕΛΒΟ

Αρμόδια στελέχη μιλούν για συρρίκνωση της ΕΑΣ κατά 60%, κάτι που σημαίνει ότι από τους 850 εργαζόμενους -που έχουν να πληρωθούν 8 μήνες- οι 500, περίπου, θα απολυθούν


Διαδοχικές συσκέψεις για το μέλλον των δύο αμυντικών βιομηχανιών είχε κατά τη χθεσινή μέρα στο υπουργείο Οικονομικών ο υπουργός Γιάννης Στουρνάρας. Ο χρόνος πιέζει, αποφάσεις για τις δύο εταιρείες πρέπει να ληφθούν μέχρι το τέλος του μήνα και τα σενάρια που φαίνεται να επικρατούν ως τώρα είναι δύο. Απολύσεις για τους 500 από τους 850 συνολικά εργαζόμενους της ΕΑΣ και εκκαθάριση εν λειτουργία για την ΕΛΒΟ, χωρίς απολύσεις.

Για την εταιρεία Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα, σύμφωνα με Τα Νέα, το βασικό σενάριο προβλέπει την κατάργηση του πολιτικού τμήματος της επιχείρησης με κλείσιμο των εργοστασίων και τη διατήρηση του στρατιωτικού τμήματος υπό τον έλεγχο του κράτους.

Αρμόδια στελέχη μιλούν για συρρίκνωση της ΕΑΣ κατά 60%, κάτι που σημαίνει ότι από τους 850 εργαζόμενους -που έχουν να πληρωθούν 8 μήνες και είναι σε επίσχεση εργασίας- οι 500, περίπου, θα απολυθούν.

Για την ΕΛΒΟ, όπου εργάζονται 350 άτομα, θα τοποθετηθεί άμεσα εκκαθαριστής, ώστε να αρχίσει τη διαγραφή χρεών και την πώληση περιουσιακών στοιχείων, χωρίς απολύσεις.

Σημειώνεται, πάντως, πως το καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης προβλέπει την πώληση-εκμίσθωση του συνόλου ή επιμέρους στοιχείων του ενεργητικού μίας επιχείρησης έως και την απόλυση εργαζομένων χωρίς αποζημίωση.
Enhanced by Zemanta

Ελληνική συνδρομή για τη Συρία ζητούν οι ΗΠΑ

Η Ουάσινγκτον ζητά από την ελληνική πλευρά διευκολύνσεις και ειδικότερα τη χρήση των στρατιωτικών βάσεων της Σούδας και της Καλαμάτας σε ενδεχόμενη στρατιωτική επέμβαση στη Συρία.


Την ελληνική συνδρομή, με διευκολύνσεις για διέλευση πολεμικών αεροσκαφών και πλοίων και χρήση των στρατιωτικών βάσεων της χώρας, κυρίως της Σούδας και της Καλαμάτας, ζήτησε, επισήμως η Ουάσιγκτον που θα χρησιμοποιηθούν για ενδεχόμενη στρατιωτική επέμβαση στη Συρία, σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύει η Καθημερινή.

Ηδη, στο πλαίσιο κινήσεως στρατιωτικών δυνάμεων, πολεμικών αεροσκαφών και πλοίων, έχουν αξιοποιηθεί διάδρομοι διέλευσης εντός του ελληνικού χώρου. Το υπουργείο Εθνικής Αμυνας, που έγινε δέκτης των αιτημάτων παροχής διευκολύνσεων και συνδρομής, ενημερώθηκε στο ανώτερο δυνατό επίπεδο ότι, σε όλα τα εναλλακτικά σενάρια που εξετάζονται, ο ρόλος της Ελλάδας και των εγκαταστάσεών της είναι κομβικός.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Ουάσινγκτον διατηρεί επιφυλακτική στάση στην αξιοποίηση των στρατιωτικών εγκαταστάσεων και των οδών διέλευσης που διαθέτει η Τουρκία, λόγω της αυξημένης πολιτικής εμπλοκής της Αγκυρας στη συριακή κρίση.


Συγκέντρωση συμμαχικών σκαφών στη ΝΑ Μεσόγειο

Ήδη, στο κέντρο επιχειρήσεων του ΓΕΕΘΑ καταγράφεται αυξημένη συγκέντρωση συμμαχικών σκαφών στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, γεγονός που ενισχύει την εκτίμηση, σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, ότι οι αποφάσεις έχουν ήδη ληφθεί.

Η αξιοποίηση των στρατιωτικών βάσεων της Ελλάδας και η συνεργασία με τις ελληνικές Ενοπλες Δυνάμεις έχουν ήδη δοκιμασθεί στο πρόσφατο παρελθόν κατά τη στρατιωτική επέμβαση στη Λιβύη και τα αποτελέσματα αποτιμήθηκαν ως εξαιρετικά θετικά. Πάντως, η ελληνική πλευρά έχει ήδη διαμηνύσει προς τους συμμάχους ότι, όπως πάντα, θα εκπληρώσει στο ακέραιο τις υποχρεώσεις που απορρέουν από διατλαντικές συμφωνίες, αλλά δεν πρόκειται να συμμετάσχει ενεργά με αποστολή δυνάμεων σε στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Παράλληλα, ωστόσο, επικρατεί προβληματισμός για τις απρόβλεπτες διαστάσεις που μπορεί να λάβει οποιαδήποτε πολεμική επιχείρηση και εμπλοκή. Δεν είναι τυχαίο ότι, υπό το βάρος των τελευταίων εξελίξεων, για το θέμα της Συρίας πραγματοποιήθηκε χθες σύσκεψη στο υπουργείο Εξωτερικών, υπό τον υπουργό Ευάγγελο Βενιζέλο.

Απ' ότι φαίνεται για την Αθήνα το στοίχημα είναι να εξισορροπήσει σε ένα δύσκολο και εξαιρετικά απαιτητικό περιβάλλον. Ενδεχόμενη στρατιωτική επιχείρηση στη Συρία θα έχει μεν πολυμερή χαρακτήρα με τη συμμετοχή στρατιωτικών δυνάμεων αρκετών χωρών, ωστόσο δεν αναμένεται ότι θα εξασφαλίσει την κάλυψη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, με τη Μόσχα να έχει ήδη διαχωρίσει δημοσίως και σε υψηλούς τόνους τη θέση της. Όπως τονίζεται, η ελληνική πλευρά θα επιδιώξει να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της που απορρέουν και από συμβατικές δεσμεύσεις, στο πλαίσιο διεθνών οργανισμών όπως το ΝΑΤΟ.

Ταυτόχρονα, σημείο-κλειδί για την επιτυχία στην επιδίωξη αναβαθμισμένου περιφερειακού γεωστρατηγικού ρόλου θεωρείται η διατήρηση του χαρακτήρα της χώρας ως αξιόπιστου συνομιλητή των αραβικών κρατών. Στο πλαίσιο αυτό, προσλαμβάνει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και εξαιρετική σημασία η προγραμματισμένη για τις 5 Σεπτεμβρίου επίσκεψη του κ. Βενιζέλου στην Αίγυπτο.

Κυριακή, 25 Αυγούστου 2013

Ερευνα για αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αλλοδαπών σε κύκλωμα με παράνομους μετανάστες

Οι αρχές διερευνούν αν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης «εμπλέκονται» με διακίνηση μεταναστών από τον Εβρο


ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗ / aggelioforos.gr

Ερευνα για να διαπιστωθεί αν αστυνομικοί που υπηρετούσαν στη Διεύθυνση Αλλοδαπών στη Θεσσαλονίκη «έστηναν» υποθέσεις με διακίνηση μεταναστών από τον Εβρο διενεργείται από τις δικαστικές αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, η υπόθεση άρχισε να ερευνάται μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης του κυκλώματος των αστυνομικών που φέρονται να είχαν «περίεργες» επαφές με εμπόρους ναρκωτικών.

Για την εξάρθρωση του συγκεκριμένου κυκλώματος, που ανακοινώθηκε από την ΕΛΑΣ στα τέλη του 2012, χρειάστηκε να καταγραφούν εκατοντάδες τηλεφωνικές συνομιλίες των φερομένων ως εμπλεκομένων, μεταξύ των οποίων ήταν και ένας αστυνομικός που υπηρετούσε στη Διεύθυνση Αλλοδαπών. Η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου για το συγκεκριμένο αστυνομικό είχε ως αποτέλεσμα να καταγραφούν και τηλεφωνικές συνομιλίες που, σύμφωνα με πληροφορίες, αποκαλύπτουν τη δράση επίορκων αστυνομικών, οι οποίοι φέρονται να ακολουθούσαν παράνομες μεθόδους, ώστε να εμφανίζονται ότι εξαρθρώνουν οργανωμένα κυκλώματα διακίνησης μεταναστών.

Ο «υπερκοριός» της ΕΥΠ, στο πλαίσιο της έρευνας για την εξάρθρωση του ναρκω-κυκλώματος στο οποίο φέρονται να συμμετείχαν και αστυνομικοί, κατέγραψε τηλεφωνικούς αριθμούς και συνομιλίες που φέρονται να σχετίζονται με ενδεχόμενες παράνομες πράξεις αστυνομικών, οι οποίοι υπηρετούσαν στη Διεύθυνση Αλλοδαπών. Σύμφωνα με πληροφορίες, από τις συνομιλίες αποκαλύπτονται ακόμη και «αμοιβές» σε «καρφιά» της Αστυνομίας, προκειμένου να οργανωθεί η σύλληψη ατόμων, τα οποία στη συνέχεια εμφανίζονταν από τις διωκτικές αρχές ως «δουλέμποροι» και «εγκέφαλοι οργανωμένων κυκλωμάτων διακίνησης μεταναστών»!

Η 4η ανακρίτρια Θεσσαλονίκης, η οποία χειρίστηκε τη δικογραφία του ναρκω-κυκλώματος, όταν εντόπισε τις τηλεφωνικές συνομιλίες που αφορούν τη Διεύθυνση Αλλοδαπών, τις απομόνωσε και τις διαβίβασε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών, ώστε να σχηματιστεί ξεχωριστή δικογραφία και να διερευνηθεί αν θα ασκηθούν ποινικές διώξεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι επίμαχες τηλεφωνικές συνομιλίες φέρεται να «καίνε» τουλάχιστον 10 αστυνομικούς, οι οποίοι ενδέχεται να εμπλέκονται σε κύκλωμα με «στημένες» υποθέσεις.

«Εσύ δεν ήσουν που μου έδινες χρήματα;»

Είναι χαρακτηριστικό ότι ήδη στην Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων Βορείου Ελλάδος είχαν φτάσει εγγράφως και άλλες καταγγελίες για αστυνομικούς του Τμήματος Αλλοδαπών, πριν ακόμη καταγραφούν τηλεφωνικές συνομιλίες από τον κοριό της ΕΥΠ. Μάλιστα, στους «αδιάφθορους» της ΕΛΑΣ έχει διαβιβαστεί και απόφαση ποινικού δικαστηρίου, στην οποία περιέχεται η καταγγελία κατηγορουμένου, ο οποίος ενώπιον του ακροατηρίου κατηγόρησε αστυνομικό.

Το συγκεκριμένο άτομο αλβανικής καταγωγής φέρεται ότι συμμετείχε σε «κύκλωμα» που εξαρθρώθηκε το καλοκαίρι του 2011. Τότε είχαν συλληφθεί τέσσερις Ελληνες από την Αθήνα και κατηγορήθηκαν για διακίνηση μεταναστών. Και σ' αυτήν την περίπτωση, όπως σε πολλές άλλες, ο οδηγός του οχήματος που μετέφερε τους μετανάστες «κατάφερε να διαφύγει», όπως λακωνικά περιγράφουν τα δελτία Τύπου της ΕΛΑΣ, όταν ανακοινώνονται παρόμοιες υποθέσεις, και οι αστυνομικοί συνέλαβαν τους τέσσερις κατηγορουμένους. Ολοι είχαν αρνηθεί τις κατηγορίες, ενώ ο ένας απ' αυτούς κατονόμασε ένα άτομο αλβανικής καταγωγής, λέγοντας ότι αυτός ουσιαστικά είχε μεθοδεύσει την υπόθεση. Ο αλλοδαπός συνελήφθη αργότερα τυχαία, για άλλο λόγο, από τις διωκτικές αρχές και οδηγήθηκε με τους άλλους τέσσερις συλληφθέντες κατηγορούμενος για διακίνηση μεταναστών ενώπιον του Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης. Κατά την ακροαματική διαδικασία, δε δίστασε να κατηγορήσει τον αστυνομικό που εμφανίστηκε ως μάρτυρας κατηγορίας!

«Εσύ δεν ήσουν που μου είπες να στήσω την υπόθεση; Εσύ δε με πήγες μετά στο Σιδηροδρομικό Σταθμό της Θεσσαλονίκης και μου έδωσες και 50 ευρώ για να φύγω;», είπε, μεταξύ άλλων, απευθυνόμενος στον αστυνομικό, που αρνήθηκε τις καταγγελίες, οι οποίες δεν έγιναν δεκτές και από το δικαστήριο. «Γιατί να πιστέψουμε εσάς και όχι τους αστυνομικούς;», είχε πει τότε η εισαγγελέας της έδρας.

Σάββατο, 24 Αυγούστου 2013

Ν. Νικολόπουλος : Σε διαθεσιμότητα 500 υπάλληλοι του ΥΠΕΘΑ

Μεταξύ των οποίων και οι εκπαιδευτές τεχνικών ειδικοτήτων των Σχολείων Τεχνικής Εκπαίδευσης του ΚΕΤΧ

«’’Ο ψεύτης και ο  κλέφτης τον πρώτο χρόνο χαίρεται’’ λέει ο σοφός λαός μας. Ακριβώς  αυτό συμβαίνει αυτές τις μέρες  στο χώρο των Ε.Δ., όπου παρά τις  βαρύγδουπες και σοβαροφανείς δηλώσεις του πολλά «υποσχόμενου πρωθυπουργού εν αναμονή» κ.κ. ΥΕΘΑ, ο οποίος διώχνει χωρίς καμία ευαισθησία, ντροπή και αναστολή μισή χιλιάδα στελέχη» δήλωσε μεταξύ άλλων ο Γενικός Γραμματέας του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Ελλάδος και συνέχισε:

«Για ακόμα μια φορά η κυβέρνηση και συγκεκριμένα, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας έχει αποφασίσει -κατ’ εντολή της τρόϊκας – να θέσει σε διαθεσιμότητα 500 πολιτικούς υπαλλήλους από το ΥΠΕΘΑ εντός του μηνός Σεπτεμβρίου.

Η απόφαση αυτή διαψεύδει πανηγυρικά τις προ μηνός δηλώσεις του ΥΕΘΑ Δ. Αβραμόπουλου ότι το πολιτικό προσωπικό του υπουργείου Άμυνας δεν θα συμμετέχει στο πρόγραμμα διαθεσιμότητας-κινητικότητας!!!

Επίσης, διαψεύδονται στην πράξη οι διαβεβαιώσεις των Αρχηγών  των Γενικών Επιτελείων, ότι δεν θα επιτρέψουν την αποδυνάμωση της άμυνας της χώρας από το έμπειρο, πολύτιμο και εντελώς εξειδικευμένο πολιτικό προσωπικό της.

Το μόνο σίγουρο για  τους πολιτικούς υπαλλήλους του ΥΠΕΘΑ  είναι ότι, η διαθεσιμότητα σημαίνει απόλυση σε οκτώ μήνες!!!

Η περιβόητη κινητικότητα της ‘’δοσίλογης δικομματικής Κυβερνητικής κοινοπραξίας Σαμαρά – Βενιζέλου’’, απλά χρυσώνει το χάπι για ένα ελαχιστότατο ποσοστό από τους 50.000 «διαθεσίμους».

Η απόφαση αυτή του  ΥΕΘΑ Δ. Αβραμόπουλου αφανίζει μια ολόκληρη κατηγορία εργαζομένων στην Εθνική Άμυνα, οδηγεί τις οικογένειές τους στη φτώχεια και την εξαθλίωση και καταφέρνει να αποδυναμώσει Στρατιωτικά Εργοστάσια, Ναυστάθμους και Υπηρεσίες με άκρως εξειδικευμένο αναντικατάστατο προσωπικό.

Οι διαθεσιμότητες-απολύσεις στο Υπουργείο Άμυνας, σε συνδυασμό με τον αυξημένο αριθμό συνταξιοδοτήσεων και της ολοκληρωτικής κατάργησης νέων προσλήψεων για πολλά χρόνια, υποβαθμίζουν και μειώνουν το Έργο και την Αποστολή της Άμυνας της χώρας.

Μέσα στους προς απόλυση πολιτικούς υπαλλήλους του ΥΠΕΘΑ είναι και  οι εκπαιδευτές τεχνικών ειδικοτήτων των Σχολείων Τεχνικής Εκπαίδευσης του ΚΕΤΧ!!!

Αυτές οι εξελίξεις αποδυναμώνουν ακόμα πιο πολύ τη θέση του ΚΕΤΧ, στερώντας το από την πλειοψηφία των εκπαιδευτών του και το οδηγούν σε αδυναμία εκτέλεσης με ικανοποιητικό τρόπο του εκπαιδευτικού του έργου.

Έτσι, η Κυβέρνηση φέρνει ακόμα πιο κοντά το κλείσιμο του ΚΕΤΧ, παρά τις διαβεβαιώσεις της ηγεσίας (ακόμα και μέσα στη Βουλή) για παραμονή και αναβάθμισή του σε Κέντρο Διακλαδικής Τεχνικής Εκπαίδευσης του ΓΕΣ, ΓΕΝ, ΓΕΑ, καθώς και της Αστυνομίας, του Λιμενικού και της Πυροσβεστικής.

Εάν θέλει ο Πρωθυπουργός να κλείσει στρατόπεδα υπάρχει εκείνο της Καλαμάτας, αλλά και το Κέντρο Εκπαίδευσης Εφοδιασμού Μεταφορών (ΚΕΕΕΜ) στη Σπάρτη, που είναι η εκλογική περιφέρεια του νυν ΥΦΕΘΑ Δαβάκη. Αλλά φαίνεται ότι, η εντοπιότητα των πολιτικών προϊσταμένων στο ΥΠΕΘΑ αλλά και στην Κυβέρνηση, αποτελούν ανασταλτικό παράγοντα για την αναδιοργάνωση των Ενόπλων Δυνάμεων σύμφωνα με ρεαλιστικά δεδομένα και οικονομικοτεχνική μελέτη!!

Αλήθεια, το ΧΡΙ.Κ.Ε ρωτάει τον ΥΕΘΑ Δ. Αβραμόπουλο, τι προβλέπει η απόφαση του ΓΕΕΘΑ για την αναδιοργάνωση των ΕΔ και πως αυτές οι διαθεσιμότητες - απολύσεις επηρεάζουν αυτό το σχεδιασμό, αλλά και την επιχειρησιακή λειτουργία των Μονάδων και των Επιτελείων;

Ο γγ. του ΧΡΙ.Κ.Ε Ν. Νικολόπουλος επίσης τονίζει, ότι η πολυδιαφημισμένη αναδιοργάνωση των Ενόπλων Δυνάμεων, που είχε επικοινωνιακά προβάλει ως το «μέγα επίτευγμα» ο πρώην ΥΕΘΑ Π.Παναγιωτόπουλος, δεν είναι τίποτε άλλο από ένα επικοινωνιακό τρικ!

Η ουσιαστική αναδιοργάνωση των Ενόπλων Δυνάμεων, που θα επηρέαζε καθοριστικά τον βαθμό επανασχεδιασμού των θέσεων και κάλυψης των κενών των πολιτικών υπαλλήλων του ΥΠΕΘΑ, δεν έγινε!!

Δεν δόθηκε καμία πειστική οικονομικο-τεχνική  μελέτη από το ΓΕΕΘΑ για το όφελος που θα προκύψει από την αναδιοργάνωση, ούτε αναφέρεται εκεί δυνατότητα απορρόφησης των πολιτικών υπαλλήλων.

Οι Έλληνες Χριστιανοδημοκράτες με ερώτηση που κατέθεσαν στην Βουλή των Ελλήνων καλούν τους κ.κ. Σαμαρά και Αβραμόπουλο να απαντήσουν, μετά από την αποδυνάμωση των σχολείων τεχνικής εκπαίδευσης του ΚΕΤΧ, στα εξής ερωτήματα:

1) Από πότε έχει να γίνει πρόσληψη πολιτικού προσωπικού στο ΥΠΕΘΑ και ειδικά τεχνικών ειδικοτήτων προσωπικού;

2) Γνωρίζετε ποια είναι η προβλεπόμενη και τοποθετημένη εκπαιδευτών στο ΚΕΤΧ;

3) Πόσοι απ’ αυτούς είναι μόνιμοι και πόσοι είναι με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου;

4) Γνωρίζετε ότι, έτσι μειώνεται στο μισό η δύναμη των εκπαιδευτών στο ΚΕΤΧ;

5) Έχει ζητηθεί από τη Διεύθυνση Τεχνικού του ΓΕΣ και από το Διοικητή του Κέντρου μελέτη που να αποδεικνύει ότι, αυτή η μείωση των εκπαιδευτών δεν θα επηρεάσει το επίπεδο εκπαίδευσης του Κέντρου;

6) Να κατατεθούν σχετικές μελέτες, διοικητικές αναφορές και αναφορές προϊσταμένων τμημάτων του ΚΕΤΧ που να αναφέρουν σχετικά προβλήματα που θα δημιουργηθούν από την τοποθέτηση στη διαθεσιμότητα υπαλλήλων ΣΕΙΔ του ΚΕΤΧ.

7) Ποιο το οικονομικό όφελος του ΥΠΕΘΑ από την τοποθέτηση σε διαθεσιμότητα 9 υπαλλήλων ΣΕΙΔ του ΚΕΤΧ;

8) Να κατατεθεί τυχόν τροποποίηση του προγράμματος εκπαιδεύσεων του ΚΕΤΧ, λόγω της «έμμεσης απόλυσης» των πολιτικών υπαλλήλων ΣΕΙΔ.

Τέλος, το ΧΡΙ.Κ.Ε δηλώνει για μία ακόμη φορά ότι θα παρεμβαίνει δυναμικά στα θέματα του Υπουργείου Άμυνας καταγγέλλοντας εξόφθαλμες περιπτώσεις κακοδιαχείρισης του Δημοσίου Χρήματος, ευνοϊκές ρυθμίσεις για ημετέρους, ύποπτες συναλλαγές με εταιρείες εξοπλιστικών προγραμμάτων και κατάφορες αδικίες σε βάρος πολιτικού και στρατιωτικού προσωπικού – μόνιμου και έφεδρου!

Πώς απαξιώθηκαν τα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα

Στον «αέρα» παραγγελία ύψους 180 εκατ. δολαρίων για την πολεμική αεροπορία των ΗΠΑ - Καταγγελίες εργαζομένων για ανυπόγραφες συμβάσεις και αδυναμία της εταιρείας να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της προς τις ένοπλες δυνάμεις της Γαλλίας, του Καναδά και των Φιλιππίνων

Ύποπτα παιχνίδια εις βάρος των Ελληνικών Αμυντικών Συστημάτων καταγγέλλουν εργαζόμενοι, αφού, μέχρι και σήμερα, δεν έχει διοριστεί διοίκηση, με αποτέλεσμα να έχει συσσωρευτεί μεγάλος όγκος εργασίας (που αφορά στη διοίκηση) και «κολλάει» την παραγωγική διαδικασία των πέντε εργοστασίων.

Ένα από τα κύρια θέματα είναι αυτό των παραγγελιών και του μάνατζμεντ, καθώς περιμένουν για υπογραφή συμβάσεις που, μόνο η μία, φτάνει τα 180.000.000 δολάρια και εμπλέκονται τα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα με την αμερικανική εταιρεία όπλων Α.Τ.Κ.

Υπάρχουν βέβαια και  παραγγελίες, τις οποίες η -υπό ιδιωτικοποίηση- εταιρεία χρωστάει ακόμα και εμφανίζεται ασυνεπής στις υποχρεώσεις της, με φόβο να χαθούν προγράμματα πολλών εκατομμυρίων ευρώ.

Παραγγελίες στον αέρα…

Οι τρέχουσες  ανολοκλήρωτες παραγγελίες των Ε.Α.Σ φτάνουν περίπου το ποσό των 10.000.000 ευρώ και αφορούν στις ένοπλες δυνάμεις τριών χωρών (Γαλλία, Καναδάς, Φιλιππίνες).

Με τις ένοπλες δυνάμεις της Γαλλίας υπάρχει ένα συμβόλαιο που τρέχει από το 2011, ύψους 3.000.000 ευρώ και αφορά νέο πιστοποιημένο πυρομαχικό από το ΝΑΤΟ, ενώ η παραγγελία είναι σε συνέχεια συμβάσεως 12.000.000 ευρώ.  Η παραγγελία έπρεπε να είχε παραδοθεί στις αρχές του 2013.

Με τις ένοπλες δυνάμεις του Καναδά υπάρχουν σε εξέλιξη δύο συμβόλαι,  το ένα από το 2009 και το άλλο από το 2010, για πυρομαχικά του πολεμικού τους ναυτικού. Το ύψος και των δύο συμβολαίων φτάνει τα 2.500.000 ευρώ και η παραγγελία έπρεπε να είχε παραδοθεί το 2012.

Με τις ένοπλες δυνάμεις των Φιλιππίνων υπάρχουν πέντε  τρέχουσες συμβάσεις από το 2011, ύψους 5.000.000 ευρώ και αφορούν κλασικό πυρομαχικό πυροβολικού, που έπρεπε να είχε παραδοθεί, ήδη από τον Ιούνιο του 2012.

Όλες οι παραπάνω καθυστερήσεις των παραγγελιών οφείλονται σε ένα και μόνο γεγονός: την έλλειψη χρηματοδότησης και υποστήριξης για αγορά πρώτων υλών από μέρους της εταιρείας.

Παραγγελίες σε εξέλιξη…

Δεν είναι όμως μόνο οι παραγγελίες που έχουν καθυστερήσει να παραδοθούν στην ώρα τους, αλλά, εκτός των άλλων, τα ΕΑΣ έχουν επιλεγεί από την πολεμική αεροπορία των ΗΠΑ, σε σύμπραξη με την αμερικανική πολεμική εταιρεία Α.Τ.Κ, για σύμβαση συνολικής αξίας 180 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η υλοποίηση της σύμβασης θα γεμίσει τη γραμμή παραγωγής τριών εργοστασίων για τα επόμενα έξι χρόνια, ενώ αξιοσημείωτο είναι πως για την παραπάνω παραγγελία δεν υπάρχει κώλυμα χρηματοδότησης για την αγορά πρώτων υλών, καθώς περιλαμβάνονται στην πρόταση.

Το λυπητερό είναι ότι η σύμβαση δεν έχει υπογραφεί από τη διοίκηση των ΕΑΣ, αφού δεν έχει ακόμα διοριστεί από το Φεβρουάριο του 2013.

Επίσης, τα ΕΑΣ συμμετέχουν σε προγράμματα υψηλής τεχνολογίας σε συνεργασία με ευρωπαϊκές εταιρείες, καλύπτοντας τις ανάγκες του ΝΑΤΟ -και συγκεκριμένα τα προγράμματα I.R.I.S και Patriot.

Για το πρόγραμμα I.R.I.S εκκρεμεί παράδοση ύψους 1.500.000 ευρώ για την ολοκλήρωση συμβολαίου 25.000.000 ευρώ και με την στάση της ΕΑΣ κινδυνεύει να χαθεί παραγγελία ύψους 50 εκατομμυρίων ευρώ.

Για το πρόγραμμα Patriot συνεχίζεται η δεύτερη φάση του, αλλά παρουσιάζει καθυστερήσεις στην ανάθεση κατασκευαστικού έργου, λόγω και της κατάστασης που βρίσκεται η εταιρεία.  

«Επιπλέον πιστώσεις για την επισκευή και συντήρηση των οχημάτων της ΕΛ.ΑΣ., ζητά το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης»

Απάντηση Δένδια στην παρέμβαση Αυγενάκη.

Για την επισκευή των ακινητοποιημένων λόγω βλάβης οχημάτων της ΕΛ.ΑΣ, απαντά ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, κ. Νίκος Δένδιας μετά από ...
παρέμβασή του βουλευτή Ηρακλείου κ. Λευτέρη Αυγενάκη, ο οποίος ξεκαθαρίζει ότι οι διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες των υφιστάμενων υπηρεσιών θα καλυφθούν με την ενίσχυση των σχετικών ΚΑΕ, που θα αιτηθεί από το Υπουργείο Οικονομικών.

Όπως αναφέρεται στην απάντηση του Υπουργού: «για την επισκευή – συντήρηση όλων των επιχειρησιακών οχημάτων της ΕΛ.ΑΣ. ενεγράφησαν στον προϋπολογισμό της για το 2013 πιστώσεις ύψους 7.000.000 ευρώ. Ειδικότερα για τα προβλήματα της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ηρακλείου, κατά το διάστημα από 1-1-2012 έως 16-7-13, έχουν εγκριθεί πιστώσεις συνολικού ύψους €242.226,10. Επιπρόσθετα, για τα οχήματα των Τμημάτων Αστυνομικών Επιχειρήσεων Ηρακλείου, για το ίδιο χρονικό διάστημα, έχουν εγκριθεί πιστώσεις συνολικού ύψους 55.808,18 ευρώ.»

Επισημαίνεται μάλιστα ότι «η αρμόδια υπηρεσία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας προκειμένου να ανταποκριθεί στις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες των υφιστάμενων υπηρεσιών, αναφορικά με την επισκευή και συντήρηση των υπηρεσιακών οχημάτων, προτίθεται να αιτηθεί από το Υπουργείο Οικονομικών την ενίσχυση των ΚΑΕ 0861 και ΚΑΕ 1321 με τα ποσά των 1.300.000 και 2.500.000 ευρώ αντίστοιχα.»

Τέλος, ο Υπουργός Δημόσια Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, επισημαίνει ότι σε αυτή τη δύσκολη οικονομική συγκυρία καταβάλλονται έντονες και συνεχείς προσπάθειες προς την κατεύθυνση μείωσης των λειτουργικών δαπανών και της εξοικονόμησης πόρων, προς όφελος του ελληνικού δημοσίου, χωρίς ωστόσο σε καμία περίπτωση να διακυβεύεται το αξιόμαχο των Σωμάτων και η εύρυθμη λειτουργία, ως και το επίπεδο των παρεχόμενων προς τον πολίτη υπηρεσιών.

Παρασκευή, 23 Αυγούστου 2013

Αναζητείται αστυνομικός για επίθεση σε επιχειρηματία στην Κρήτη

Σύμφωνα με την καταγγελία, ο ένστολος προκάλεσε φθορές στο αυτοκίνητο του 60χρονου επιχειρηματία γιατί του χρωστούσε χρήματα


Την πόρτα του Αστυνομικού Μεγάρου Ηρακλείου πέρασε το απόγευμα της Παρασκευής ένας 60χρονος επιχειρηματίας στο Ηράκλειο καταγγέλλοντας ότι αστυνομικός από τα Χανιά προκάλεσε φθορές στο αυτοκίνητό του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 60χρονος ανέφερε ότι ο εν λόγω αστυνομικός, συνοδευόμενος με δύο ακόμη άτομα πήγαν στην επιχείρηση που διατηρεί ο καταγγέλων στη Φοινικιά και πέταξαν τούβλα στο όχημά του με συνέπεια αυτό να υποστεί σοβαρές υλικές ζημιές.

Σύμφωνα πάντα με την καταγγελία, ο επιχειρηματίας χρωστούσε χρήματα στον αστυνομικό από την προμήθεια μελιού. Σήμερα το απόγευμα είχε κανονιστεί συνάντηση μεταξύ τους, προκειμένου ο 60χρονος να δώσει έναντι κάποια χρήματα, αφού οι οφειλές είχαν συσσωρευθεί εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα.

Όταν ο ένστολος μετέβη στην περιοχή και διαπίστωσε ότι ο επιχειρηματίας δεν ήταν συνεπής στο ραντεβού τους, τότε προκάλεσε σημαντικές φθορές στο σταθμευμένο μπροστά από την επιχείρηση όχημα.

Ο επιχειρηματίας, κατέθεσε μήνυση κατά του αστυνομικού και μήνυση κατά αγνώστων για τα δύο άτομα που τον συνόδευαν και τα οποία κατά δήλωσή του δεν γνώριζε.

Μέχρι στιγμής, ο αστυνομικός παραμένει άφαντος.

Πηγή: flashnews.gr

Εξαίρεση της ΕΥΠ από το σύστημα της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών με τροπολογία

Την εξαίρεση της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΕΥΠ) από το σύστημα πληρωμών της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών ρυθμίζει τροπολογία που κατέθεσε η κυβέρνηση.

Η συγκεκριμένη τροπολογία κατατέθηκε στο νομοσχέδιο για τις σχολάζουσες κληρονομιές που συζητείται την επόμενη εβδομάδα στη Βουλή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η εξαίρεση της ΕΥΠ κρίθηκε αναγκαία προκειμένου να διασφαλιστεί το απόρρητο των ατομικών στοιχείων του προσωπικού της. Παράλληλα έχει αναδρομική ισχύ από 1η Ιανουαρίου του 2013.

Η βαθμολογική εξέλιξη αλλά και το μισθολόγιο του προσωπικού της ΕΥΠ, πλέον  δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, αλλά φυλάσσεται στο ερμάριο ασφαλείας της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης.

Επίσης επικυρωμένο αντίγραφο επιδίδεται μόνο στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και στην ίδια την ΕΥΠ.

Tην παραίτηση των μελών του ΔΣ της ΕΑΒ ζήτησε ο Χρήστος Σταϊκούρας

Την παραίτηση των μελών του ΔΣ της ΕΑΒ Α.Ε. ζήτησε σήμερα ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας σε συνέχεια της άσκησης  κακουργηματικής ποινικής δίωξης στα μέλη της διοίκησης από τον Επίκουρο οικονομικό εισαγγελέα. 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών, τα μέλη του ΔΣ της ΕΑΒ υπέβαλλαν τις παραιτήσεις τους, εκτός από το μέλος του ΔΣ και πρώην στέλεχος της εταιρείας, η περίπτωση του οποίου αποτέλεσε αντικείμενο της έκθεσης του Σώματος Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης. Το υπουργείο Οικονομικών, ενημερώνει ότι για το συγκεκριμένο μέλος κινήθηκε η διαδικασία παύσης του από μέλος του ΔΣ. Η αντικατάστασή του, διευκρινίζεται όπως και των άλλων μελών του ΔΣ, ούτως ή άλλως, έχει δρομολογηθεί από τις 30/7/2013 και η συνεδρίαση της αρμόδιας κοινοβουλευτικής Επιτροπής έχει ορισθεί για την 28/08/2013.

Η ανακοίνωση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών σχετικά με την Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία

Σε σχέση με την ΕΑΒ το υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε επίσης:

Στις 30/07/2013 ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας απέστειλε επιστολή προς τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων κ. Ευάγγελο Μεϊμαράκη γνωστοποιώντας την πρόθεση της Κυβέρνησης για έναρξη, σύμφωνα με το άρθρο 49Α του Κανονισμού της Βουλής, των κοινοβουλευτικών διαδικασιών αλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) της ΕΑΒ ΑΕ. Την εν λόγω επιστολή ακολούθησε η από 12/08/2013 επιστολή της Διευθύντριας του Γραφείου του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών που αφορούσε στη διαβίβαση σχετικών με την αλλαγή των μελών του ΔΣ εγγράφων.

• Στις 06/08/2013 ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας απέστειλε επιστολή προς τον Πρόεδρο της ΕΑΒ ΑΕ κ. Κυριάκο Λινάκη ζητώντας να κινηθεί αρμοδίως και αναλόγως μετά την εμπιστευτική έκθεση του Σώματος Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (ΣΕΕΔΔ). Ειδικότερα, όσον αφορά στη νομιμότητα της διαδικασίας επιλογής και της συναφθείσας σύμβασης για την πλήρωση θέσης διευθυντικού στελέχους της εταιρείας, καθώς και των αποδοχών που καταβλήθηκαν σε αυτό, ζητήθηκε η δρομολόγηση όλων των απαιτούμενων ενεργειών για την αναζήτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων και την ικανοποίηση των απαιτήσεων της εταιρείας λόγω μη κατοχής από το εν λόγω στέλεχος των τυπικών προσόντων βάσει των οποίων, κατά τις προβλέψεις της σύμβασης εργασίας του, υπολογίσθηκαν οι αποδοχές του. Επιπλέον, ζητήθηκε η προώθηση κάθε απαραίτητης ενέργειας για την επίλυση του ζητήματος και για τη θεσμική διασφάλιση ότι κάτι αντίστοιχο δεν θα επαναληφθεί στο μέλλον.

Παράλληλα, σε συνέχεια των στοιχείων της Ετήσιας Έκθεσης για το 2012 του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης για την ΕΑΒ ΑΕ, ζητήθηκε η ενημέρωση για τις ενέργειες που θα δρομολογηθούν για την αντιμετώπιση των περιγραφόμενων στην εν λόγω έκθεση φαινομένων.

• Στις 06/08/2013 ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας απέστειλε επιστολή προς τον αρμόδιο Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος γνωστοποιώντας το περιεχόμενο της εν λόγω έκθεσης του ΣΕΕΔΔ και ζητώντας τις δέουσες ενέργειές του στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων του.

• Στις 12/08/2013 ο Πρόεδρος της ΕΑΒ ΑΕ κ. Κυριάκος Λινάκης απέστειλε επιστολή προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών κ. Χρήστο Σταϊκούρα γνωστοποιώντας, μεταξύ άλλων, ότι κατά την υπ’ αριθ. 1321 Συνεδρίαση του ΔΣ της ΕΑΒ ΑΕ αποφασίστηκε:

(α) η παύση του εν λόγω στελέχους από τα καθήκοντα του Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου,

(β) η άμεση διερεύνηση και ο προσδιορισμός των χρηματικών ποσών που αχρεωστήτως καταβλήθηκαν στον εν λόγω στέλεχος καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας του,

(γ) η προετοιμασία της Νομικής Υπηρεσίας της ΕΑΒ ΑΕ ώστε να διεκδικήσει με κάθε νόμιμο τρόπο τόσο την επιστροφή του αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού όσο και την αποκατάσταση της δυσφήμισης που προκλήθηκε στην εταιρεία από τα συγκεκριμένα γεγονότα.

Νέα ενημέρωση για τις απολύσεις στο Π.Ν. του Τέρενς Κουίκ


Νέα ενημέρωση είχε σήμερα (22/8/2013) το πρωί ο Βουλευτής Επικρατείας των ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Τέρενς Κουίκ για το πολύ σοβαρό θέμα της απόλυσης των εργαζομένων στους ναυστάθμους της...
χώρας, που θα έχει ως αποτέλεσμα η επισκευή και η συντήρηση του στόλου να περάσει στα ανεξέλεγκτα χέρια ιδιωτικών εταιρειών.


Τόσο ο Πρόεδρος του ΣΕΙΔΑΧ Σαλαμίνος Νοράι Κεφαλιάν όσο και ο Γενικός Γραμματέας Νεκτάριος Ηλιάδης συζήτησαν με τον Τέρενς Κουίκ όλες τις παραμέτρους του προβλήματος, που δεν αφορά μόνο την απώλεια εργασίας 400 έμπειρων στελεχών που εργάζονται στο Πολεμικό Ναυτικό με συμβάσεις αορίστου χρόνου, αλλά και την πρωτοφανή (σε παγκόσμια επίπεδα) απόφαση που εκπορεύεται από τα μνημόνια, να μην συντηρεί μελλοντικά τα πλοία του στόλου και τους ναυστάθμους το μόνιμο και πιστοποιημένο για την αφοσίωσή του προσωπικό.

Οι δύο συνομιλητές του Βουλευτή Επικρατείας Τέρενς Κουίκ αποκάλυψαν επίσης ότι παρά τις αλλεπάλληλες προσπάθειές τους, είναι αδύνατον να επιτύχουν συνάντηση με τον αρμόδιο Ειδικό Γραμματέα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας Αντώνη Οικονόμου.

Ο Τέρενς Κουίκ μετά τη νέα επαφή που είχε με τους εκπροσώπους του ΣΕΙΔΑΧ Σαλαμίνος, έκανε την εξής δήλωση:

«Κατ’ αρχήν θεωρώ απαράδεκτο ο Ειδικός Γραμματέας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας Αντώνης Οικονόμου να απαξιώνει έστω και να απαντήσει τηλεφωνικά στους εκπροσώπους των εργαζομένων στους ελληνικούς ναυστάθμους.

Ζητώ από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Δημήτρη Αβραμόπουλο να τον επαναφέρει στην τάξη και να επιβάλλει τον ορισμό συγκεκριμένης συνάντησης του κ. Οικονόμου με το Προεδρείο του ΣΕΙΔΑΧ Σαλαμίνος, με δεδομένο ότι η άμυνα δεν είναι τσιφλίκι του κάθε διορισμένου Ειδικού Γραμματέα, ο οποίος και οφείλει να συμπεριφέρεται με την πρέπουσα σημασία όχι μόνο έναντι εκείνων που αγωνιούν για τη δουλειά τους, αλλά προπαντός έναντι εκείνων που έχουν κάνει ένα με τη συνείδησή τους, την ασφαλή λειτουργία των πλοίων και των ναυστάθμων του Πολεμικού μας Ναυτικού.

Για το όλο θέμα, ενημέρωσα τον Πρόεδρο του Κινήματος Πάνο Καμμένο, ο οποίος είχε τηλεφωνική επικοινωνία με το Γενικό Γραμματέα των εργαζομένων Νεκτάριο Ηλιάδη.

Επιμένω στις πληροφορίες μου ότι ανώτεροι και ανώτατοι αξιωματικοί του ΠΝ έχουν αρνητική άποψη και θέση για την απομάκρυνση του έμπειρου προσωπικού, αλλά δεν μπορώ να αξιολογήσω ψιθύρους που φτάνουν στ’ αφτιά μου ότι η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας αρχίζει να έχει δεύτερες σκέψεις για το πολύ σοβαρό ζήτημα που έχει προκύψει».

Τετάρτη, 21 Αυγούστου 2013

Ν. Νικολόπουλος: «Περίεργες σκιές σε διαγωνισμό για το Κυλικείο του Ναυστάθμου Κρήτης»


Στα γραφεία του ΧΡΙ.Κ.Ε έφτασαν καταγγελίες από ευσυνείδητους πολίτες και προσωπικό που εργάζεται στο Ναύσταθμο Κρήτης για...
Το διαγωνισμό του ενός και μοναδικού κυλικείου, που θα λειτουργεί εντός της ναυτικής αυτής βάσης.


Συγκεκριμένα, ο διαγωνισμός που έγινε από τη Διοίκηση του Ναυστάθμου Κρήτης, σύμφωνα πάντα με τις πληροφορίες που έχουμε στα χέρια μας, είναι καθ’ όλα νόμιμος. Όμως, κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού και συγκεκριμένα, στην κατάθεση προσφορών από τους ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες, ένας εξ αυτών – που τελικά πλειοδότησε - έδωσε ως τιμή ενοικίασης του κυλικείου της Ναυτικής Βάσης, ποσό 4πλάσιο από τους υπόλοιπους επιχειρηματίες.

Αυτό από μόνο του εγείρει μία σειρά από ερωτήματα για το ύψος του ενοικίου που «προθυμοποιήθηκε» να δώσει ο συγκεκριμένος Κρητικός μεγαλοεπιχειρηματίας!

Μέχρι σήμερα, ο διαγωνισμός τυπικά έχει ολοκληρωθεί, αλλά επειδή η προσφορά του πλειοδότη είναι πολλαπλάσια των υπολοίπων, υπάρχουν αρκετά νομικά κενά, που πρέπει να καλύψει ο Αρχηγός του Πολεμικού Ναυτικού.

Τα ερωτήματα που εύλογα γεννιούνται για το συγκεκριμένο διαγωνισμό έχουν να κάνουν με το «ποιος τελικά θα πληρώσει το κόστος για το υψηλό ενοίκιο που έδωσε ο Κρητικός Επιχειρηματίας»;

Η απάντηση είναι πολύ απλή και οδηγεί αυτόματα, στο εργαζόμενο στο Ναύσταθμο Κρήτης πολιτικό και ένστολο προσωπικό – μόνιμο και έφεδρο. Το μονοπώλιο στη Ναυτική Βάση που θα είχε ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας, που φιλοξενεί περίπου 1,000 άτομα ως εργαζόμενο προσωπικό, θα ήταν μοναδικό και θα επωμιζόταν για ακόμα μία φορά το κόστος «πλουτισμού» των επιχειρηματιών το ήδη φτωχοποιημένο προσωπικό του Πολεμικού μας Ναυτικού.

Φτάνει πια Κυβερνητικά αρπαχτικά! Το ΧΡΙ.Κ.Ε είναι ΠΑΝΤΑ στην πρώτη γραμμή για να αναδείξει τα προβλήματα των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων. Θα φέρνει στο φως τεκμηριωμένες καταγγελίες που είτε λόγω αδιαφορίας των υπευθύνων, είτε λόγω δόλου, μπαίνουν «κάτω από το χαλί»!!

Τρίτη, 20 Αυγούστου 2013

Ξανά σε δίκη οι τέσσερις αστυνομικοί για τον θάνατο του 24χρονου, Ν. Σακελλίων

Η εισαγγελική λειτουργός άσκησε έφεση κατά της απόφασης του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου.


Έφεση υπέρ του νόμου κατά της απόφασης του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου με την οποία αθωώθηκαν 4 αστυνομικοί για ανθρωποκτονία εξ αμελείας του 24χρονου Νικολάου Σακελλίων, ομογενή φοιτητή, πριν από πέντε χρόνια στο κέντρο της Αθήνας, άσκησε η Εισαγγελέας Εφετών Βιργινία Σακελλαροπούλου.

Ο νεαρός είχε πέσει νεκρός κατά τη διαδικασία σύλληψής του από ομάδα αστυνομικών, στην οδό Αναξαγόρα, στις 11-5-2008, καθώς φέρεται να είχε κακοποιηθεί σκληρά από τους ένστολους.

Ο θάνατος του αποδίδεται σε πνιγμό από αντικείμενο που φέρεται να προσπάθησε να καταπιεί και το οποίο δεν μπόρεσε να αφαιρέσει γιατί ήταν δεμένος με χειροπέδες.

Η εισαγγελική λειτουργός που άσκησε την έφεση κρίνει ότι το Δικαστήριο που αθώωσε πριν περίπου ένα μήνα τους αστυνομικούς, δεν εξετίμησε ορθά τα περιστατικά της υπόθεσης όπως προέκυψαν από την ακροαματική διαδικασία.

Σύμφωνα με το σκεπτικό της έφεσης, από τις καταθέσεις όλων των εξετασθέντων στο ακροατήριο μαρτύρων προκύπτει ότι οι κατηγορούμενοι: «επιχείρησαν, επιδεικνύοντας αμελή συμπεριφορά, να συλλάβουν τον Νικ. Σακελλίων, ο οποίος αντιδρούσε, κτυπώντας αυτόν με τα χέρια τους στο κεφάλι και σε άλλα σημεία του σώματος, επιχειρώντας λαβή κεφαλοκλειδώματος και φορώντας σ’ αυτόν χειροπέδες, καίτοι από τις κινήσεις του παθόντος και τις άναρθρες κραυγές που έβγαζε, μπορούσαν να αντιληφθούν ότι ο ανωτέρω είχε περιέλθει σε κίνδυνο ζωής».

Η Εισαγγελέας τονίζει ότι η αμέλεια των αστυνομικών είχε αποτέλεσμα «να επέλθει ο θάνατος του 24χρονου από απόφραξη λάρυγγος, ο οποίος θα είχε αποφευχθεί αν εγκαίρως αποδεσμευόταν από τους κατηγορούμενους ο παθών και με την χρήση των χεριών του αφαιρούσε το ξένο σώμα»

O Τέρενς Κουίκ για την παράδοση των επισκευών και συντήρησης του στόλου και ναυστάθμων σε ιδιωτικές εταιρείες

Σε χέρια ιδιωτικών εταιρειών θα περάσουν όλα τα απόρρητα έγγραφα κατασκευής και συντήρησης τόσο των πλοίων του Πολεμικού Ναυτικού, όσο και των ναυστάθμων, λόγω της παράνομης εφαρμογής του μέτρου της διαθεσιμότητας των υπαλλήλων ΙΔΑΧ στο Υπουργείο Εθνικής Αμύνης, χωρίς να λαμβάνει υπόψη του την επιχειρησιακή ικανότητα των Ενόπλων Δυνάμεων και την εθνική ασφάλεια της χώρας.

Αυτό καταγγέλλει με Ερώτησή του προς τους Υπουργούς Εθνικής Άμυνας Δημήτρη Αβραμόπουλο και Διοικητικής Μεταρρύθμισης Κυριάκο Μητσοτάκη ο Βουλευτής Επικρατείας των ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ και μέλος της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Τέρενς Κουίκ.

Και μάλιστα ο Τέρενς Κουίκ αναρωτιέται ποιός θα διασφαλίσει ότι μέσα στην μετοχική σύνθεση κάποιας εκ των ιδιωτικών εταιριών δεν κρύβονται και Τούρκοι, αποκαλύπτοντας παράλληλα, ότι ανώτεροι και ανώτατοι αξιωματικοί του ΓΕΝ έχουν και εγγράφως και προφορικά εκφράσει την πλήρη αντίθεσή τους για αυτή την νέα μνημονιακή απόφαση.

Επιπλέον ερωτά τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, πως είναι δυνατόν να επιτρέπει άλλον Υπουργό, τον Διοικητικής Μεταρρύθμισης, να εμπλέκεται στην λειτουργία των Ενόπλων Δυνάμεων.

Σύμφωνα με προσωπικές έρευνες του Τέρενς Κουίκ, αλλά και με πληροφορίες του Πολιτευτή των ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ στην Εκλογική Περιφέρεια της Αιτωλοακαρνανίας Παναγιώτη Μιχαλάτου, στη λίστα που απέστειλε το ΥΕΘΑ συμπεριλαμβάνονται χωρίς καμία αξιολόγηση 371 υπάλληλοι Ι.Δ.Α.Χ. (Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου) ανεξαρτήτου ειδικότητας, μορίων και προσόντων.

Οι υπάλληλοι ΙΔΑΧ στο 99% είναι υπάλληλοι τεχνικών ειδικοτήτων, οι οποίοι έχουν καταρτιστεί και εκπαιδευτεί με χρήματα των ενόπλων δυνάμεων, ενώ η θέση τους σε διαθεσιμότητα γίνεται χωρίς καμία λογική εκσυγχρονισμού και εξορθολογισμού των επιμέρους Υπηρεσιών ή περιστολής δαπανών δεδομένου ότι είναι χαμηλόμισθοι, η συντριπτική πλειοψηφία είναι είτε επιστήμονες κάτοχοι διδακτορικών ή μεταπτυχιακών διπλωμάτων, είτε εξειδικευμένοι τεχνικοί με πολύτιμη εμπειρία στο αντικείμενο τους, οι οποίοι έχουν προσληφθεί με κριτήρια ΑΣΕΠ και διαδικασίες που ελέγχονται από το ΑΣΕΠ, χωρίς κανένα πειθαρχικό παράπτωμα στη διάρκεια του εργασιακού τους βίου.

Πιο συγκεκριμένα τόσο στο Ναύσταθμο της Σαλαμίνας όσο και στον Ναύσταθμο της Σούδας, η πλειονότητα των υπό απόλυση εργαζομένων ΙΔΑΧ κατέχουν καίριες θέσεις, αποτελώντας ένα απόλυτα εξειδικευμένο προσωπικό, σπάνιων και απαραίτητων ειδικοτήτων και των δυο ναυστάθμων.

Επιπρόσθετα στο αεροδρόμιο του Ακτίου, το οποίο μάλιστα έχει μικτή χρήση, τίθενται σε διαθεσιμότητα 38 υπάλληλοι όλοι με συμβάσεις ΙΔΑΧ. οι οποίοι ως επί το πλείστον απασχολούνται στον τομέα της πυρασφάλειας. 

Δευτέρα, 19 Αυγούστου 2013

Kόκκινος συναγερμός στο λιμενικό σώμα λόγω της εξέγερσης στην Αίγυπτο

Επείγον σήμα για πλήρη επιφυλακή και υψηλό επίπεδο εγρήγορσης εστάλη χθες σε όλες τις μονάδες του Λιμενικού, του Στρατού και των άλλων υπηρεσιών εξαιτίας των ταραχων που είναι σε εξέλιξη στην Αίγυπτο... Η αδελφοκτόνα διαμάχη στην περιοχή που όχι μόνο συνεχίζεται, αλλά οξύνεται μερα με τη μέρα είναι βέβαιο ότι θα οδηγήσει σύμφωνα και με τις διεθνείς υπηρεσίες σε...έξοδο από την Αίγυπτο χιλιάδων ανθρώπων.

Σύμφωνα με το επείγον σήμα πρωτίστως οι λιμενικές αρχές πρέπει να είναι σε κατάσταση "κόκκινου" συναγερμού καθώς η ...έξοδος των Αιγυπτίων δεν μπορεί παρά να γίνει από τα νότια παράλια της Κρήτης που δεν αποκλείεται να δούμε τις επόμενες μέρες καραβάκια με άμοιρους λαθρομετανάστες που θα αναζητήσουν μια καλύτερη τύχη ή να γλιτώσουν από τις σφαίρες που πέφτουν πλέον εναντίον διαδηλωτών και απλών πολιτών.

"Είμαστε σε πλήρη επιφυλακή παρά τα προβλήματα και τις ελλείψεις που υπάρχουν" είπε στο CRETALIVE αξιωματικός του Λιμενικού που επιβεβαίωσε το σήμα, ενώ φαίνεται ότι έχει ζητηθεί και η βοήθεια ξένων δυνάμεων που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή

Θανάσιμος τραυματισμός Επικελευστή σε πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού

Τη ζωή του έχασε ένας Επικελευστής που υπηρετούσε σε σκάφος του Πολεμικού ναυτικού. Για το περιστατικό, του οποίου οι συνθήκες δεν έχουν διευκρινιστεί, διεξάγονται ήδη έρευνες.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, το απόγευμα της Δευτέρας (19/8) ο Επικελευστής Β.Π., που υπηρετούσε στο Ναρκοθηρευτικό ΚΑΛΛΙΣΤΩ, βρέθηκε θανάσιμα τραυματισμένος σε χώρο του πλοίου. Ο άνδρας μεταφέρθηκε άμεσα στο ΝΝΑ, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.


Ο ΣΥΡΙΖΑ καταγγέλει ότι είναι παράνομος ο διορισμός του Αθανάσιου Χρονόπουλου στην Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία

Χωρίς τυπικά προσόντα διορίστηκε στη θέση του ο εκτελεστικός σύμβουλος της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας και πρώην επικεφαλής των Γενικών Διευθυντών, Αθανάσιος Χρονόπουλος, καταγγέλλουν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, Γ. Σταθάς , Δημ. Στρατούλης Δημήτρης και Θ. Δρίτσας, σε ερώτησή τους προς τους υπουργούς Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας και Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ σημειώνουν ότι με βάση δημοσιεύματα και πορίσματα ελεγκτικών μηχανισμών, η υπόθεση του κ. Αθανασίου Χρονόπουλου, για την οποία βοούσε επί χρόνια η ΕΑΒ, μόνο αποσπασματικά δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί. Ειδικότερα αναφέρουν:

-"Το ΔΣ της ΕΑΒ έκανε αποδεκτό τον διορισμό του κ. Χρονόπουλου χωρίς να υπάρχει αντίστοιχη θέση στο οργανόγραμμα της ΕΑΒ. Αντίθετα, η θέση αυτή εφευρέθηκε μόνο για να αναβαθμιστεί ο «ρόλος» του κ. Χρονόπουλου στην εταιρεία.

-Η εν λόγω θέση ούτε προκηρύχτηκε, ούτε κατατέθηκαν υποψηφιότητες για την κάλυψή της, αποδεικνύοντας πόσο φωτογραφική ήταν η τοποθέτηση του.

-Παρά τις καταγγελίες από τους εργαζόμενους σχετικές με τα τυπικά προσόντα του κ. Χρονόπουλου -άλλωστε ήταν εξόφθαλμο στον κάθε εργαζόμενο ότι και τα ουσιαστικά προσόντα ήταν ανύπαρκτα- δεν ζητήθηκαν από την Διοίκηση επικυρωμένα αντίγραφα των πτυχίων.

-Όταν πια η υπόθεση δεν μπορούσε να «κρυφτεί», η Διοίκηση αντί να αποδώσει ευθύνες σε όσους τους αναλογούσαν, περιορίστηκε στον ρόλο του δικηγόρου του κ. Χρονόπουλου λέγοντας ότι το πτυχίο ήταν ένα τυπικό προαπαιτούμενο για την θέση του γενικού διευθυντή των γενικών διευθυντών. Φυσικά ούτε λόγος για την πλαστογραφία και την εξαπάτηση του αρμοδίου Υπουργού σύμφωνα με τα νέα ήθη της Διοίκησης".

Επιπλέον σε ερώτησή τους, επισημαίνουν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ότι "όλα τα παραπάνω γίνονται με την ανοχή της κυβέρνησης προκειμένου να απαξιωθεί η ΕΑΒ και να εξυπηρετηθούν τα μικροσυμφέροντα και αποτελούν μόνο την κορυφή του παγόβουνου σε μια εταιρεία που βρίσκεται υπό καθεστώς εγκατάλειψης επί σχεδόν μια δεκαετία και συνδέονται και με αλλά παρακμιακά φαινόμενα. Τρανό παράδειγμα η πρόσληψη στη θέση του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών ενός απόφοιτου ΤΕΙ, παρά το γεγονός ότι η προκήρυξη για την κάλυψη της Θέσης απαιτούσε απόφοιτο ανωτέρας εκπαίδευσης και παρά το γεγονός ότι η ΕΑΒ διαθέτει ικανά στελέχη για αυτήν την θέση, μη αρεστά όμως στην Διοίκηση η οποία τα κρατά παραγκωνισμένα" και συνεχίζουν:

"Ερωτηματικά γεννά η τοποθέτηση αποφοίτου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ως διευθυντή με αρμοδιότητα να ελέγχει δύο διευθύνσεις. Οι συγκεκριμένες διευθύνσεις βαρύνονται με σωρεία καταγγελιών αλλά και επιβαρύνουν το κόστος λειτουργίας της εταιρείας ενώ η Διοίκηση κωφεύει για ακόμα μια φορά. Χαρακτηριστικό δείγμα των ηθών που επικρατούν στην ΕΑΒ, είναι ότι τέτοιου είδους «λαμπρά στελέχη» έχουν υφισταμένους εργαζόμενους αποφοίτους Πολυτεχνείων με δυο μεταπτυχιακά. Η Φάμπρικα των κομματικών προαγωγών συνεχίζεται ως σήμερα με παράτυπες αναθέσεις διευθύνσεων σε ημετέρους".

Καταλήγοντας, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ερωτούν τους υπουργούς εάν προτίθενται να προβούν σε απόδοση ευθυνών για αυτές τις καταστροφικές επιλογές «στελεχών» με αδιαφανείς διαδικασίες και κομματικά κριτήρια και να διερευνήσουν σε ποιες ζημιογόνες οικονομικά και καταστροφικές για την ΕΑΒ αποφάσεις εμπλέκονται τέτοιου είδους «στελέχη».

Επίσης, ερωτούν εάν προτίθενται να ζητήσουν πίσω τα χρήματα από τους μισθούς, αλλά και από τον πολυτελή τρόπο διαβίωσης τέτοιων «στελεχών», καθώς και να προβούν στην τοποθέτηση Διοίκησης στην ΕΑΒ, ώστε να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες μέσα από κλίμα αξιοκρατίας και αξιοποίησης των ικανών στελεχών που διαθέτει η ΕΑΒ. Πηγή Αυγή


Enhanced by Zemanta

Ποιοί είναι οι 580 τυχεροί που θα προσληφθούν στις σχολές αστυνομίας

Συνολικά 580 θέσεις προσφέρουν οι αστυνομικές σχολές στους επιτυχόντες των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων, οι οποίοι όμως θα αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτές και θα ξεκινήσουν τη φοίτησή τους το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016.

Με απόφαση του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, οι πόρτες των αστυνομικών σχολών έχουν κλείσει για δύο χρόνια, καθώς σύμφωνα με το υπουργείο, δεν υπήρχε δυνατότητα απορρόφησης των αποφοίτων τους. Με κοινή υπουργική απόφαση που υπέγραψαν τα συναρμόδια υπουργεία Προστασίας του Πολίτη και Παιδείας, ο αριθμός των εισακτέων στη Σχολή Αστυφυλάκων καθορίστηκε στους 500 και στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας στους 80.

Ειδικότερα, οι 500 προσφερόμενες θέσεις στη Σχολή Αστυφυλάκων, τις οποίες θα διεκδικήσουν οι φετινοί επιτυχόντες, θα κατανεμηθούν ως εξής:

-Οι 422 θα καλυφθούν από υποψήφιους Γενικών Λυκείων και οι 48 από απόφοιτους προηγούμενων ετών (βάσει της βαθμολογίας που συγκέντρωσαν στις πανελλαδικές εξετάσεις κατά το έτος που αποφοίτησαν).

-Επιπλέον 15 θέσεις θα δοθούν σε υποψήφιους που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις και οι οποίοι υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες (γονείς και τέκνα τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών), ενώ στις αστυνομικές σχολές θα εισαχθούν άλλα 15 άτομα με απολυτήριο Ημερησίου Επαγγελματικού Λυκείου ή πτυχίο Β΄ Κύκλου Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων.

Αντίστοιχα, η κατανομή των συνολικά 80 θέσεων στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας καθορίζεται ως εξής:

-70 θέσεις θα διεκδικήσουν οι υποψήφιοι των πανελλαδικών εξετάσεων που διεξήχθησαν τον Μάιο.

-Οκτώ οι απόφοιτοι παλαιότερων ετών.

-Δύο οι επιτυχόντες που εντάσσονται στις ειδικές κατηγορίες.

Πηγή: Δημοκρατία

Σάββατο, 17 Αυγούστου 2013

Σχέδιο για τη σωτηρία της αμυντικής βιομηχανίας

Του ΠΑΣΧΑΛΗ ΚΟΡΩΝΑΙΟΥ /enet.gr

Τα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα (ΕΑΣ) μπορούν να λειτουργήσουν εμφανίζοντας πρωτογενή πλεονάσματα έπειτα από διάστημα οχτώ μηνών από την επανεκκίνησή τους, αναφέρεται στη μελέτη βιωσιμότητας της εταιρείας.

Η οικονομική ακτινογραφία των ΕΑΣ, που προέκυψαν από τη συγχώνευση της Ελληνικής Βιομηχανίας Οπλων (ΕΒΟ) και της ΠΥΡΚΑΛ το 2004, καθώς και οι προοπτικές της εταιρείας έχουν τεθεί υπ' όψιν του ανεξάρτητου συμβούλου (KPMG), που έχει προσλάβει η κυβέρνηση και μέχρι το τέλος του μήνα καλείται να καταθέσει πρόταση. Ο σύμβουλος ορίστηκε από το υπουργείο Οικονομικών, που έχει ανακοινώσει ότι στόχος είναι τα ΕΑΣ -όπως και η ΕΛΒΟ και η ΛΑΡΚΟ- να καταστούν βιώσιμα με στόχο την ιδιωτικοποίηση εντός του επόμενου έτους, αφήνοντας παράλληλα ανοιχτό το ενδεχόμενο πώλησης επιμέρους στοιχείων του ενεργητικού τους. Οπως προκύπτει από τη μελέτη βιωσιμότητας, που δημοσιεύει σήμερα η «Ε», παρά τη δύσκολη κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η εταιρεία ως αποτέλεσμα των αποφάσεων διοικήσεων προηγούμενων ετών, έχει δυνατότητες για να καταστεί βιώσιμη, καθώς διαθέτει μεγάλη ακίνητη περιουσία και υπάρχουν πελάτες από το εξωτερικό, που θα μπορούσαν να εξασφαλίσουν ανοιχτές γραμμές παραγωγής για τα επόμενα χρόνια.

30 εκατ. ευρώ

Ως προϋπόθεση για την επανεκκίνηση της εταιρείας τίθεται η παροχή ρευστότητας 30 εκατ. ευρώ, προκειμένου να μπορέσει να προχωρήσει στη σύναψη συμβολαίων με πελάτες. Ο σημαντικότερος εξ αυτών είναι η αμερικανική Πολεμική Αεροπορία, που «καίγεται» για να αγοράσει μεγάλες ποσότητες πυρομαχικών των «40/L60».

Το σχέδιο λειτουργίας της εταιρείας προβλέπει ετήσιες λειτουργικές δαπάνες 35 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχούν στο ένα τρίτο αυτών προ τριετίας. Σταδιακή ενίσχυση του προσωπικού στις γραμμές παραγωγής με 200 εργαζομένους, χωρίς να αυξηθεί ο συνολικός αριθμός του προσωπικού, που σήμερα είναι περίπου 1.000. Ειδικά για το προσωπικό, προτείνεται η μετάταξη από θέσεις διοικητικού προσωπικού στις γραμμές παραγωγής (είχαν προσληφθεί για την παραγωγή και είχαν καταλήξει σε διοικητικές θέσεις), εθελούσιες αποχωρήσεις και στελέχωση με προσωπικό πρώτης γραμμής, είτε μέσω προσλήψεων είτε μέσω μετατάξεων από άλλες εταιρείες του Δημοσίου στο πλαίσιο της κινητικότητας. Εκτιμάται πως το κόστος ενός προγράμματος εθελουσίας αποχώρησης θα είναι περί τα 2 εκατ. ευρώ.

Ενα εξάμηνο μετά την επανεκκίνηση λειτουργίας και αφού θα έχει ολοκληρωθεί η υπογραφή των νέων συμβολαίων, θα μπορεί να προχωρήσει η λεπτομερής μελέτη για την αναδιάρθρωση παραγωγικών μονάδων σε συνδυασμό με τις κυβερνητικές αποφάσεις για την αμυντική βιομηχανία γενικότερα.

Παρασκευή, 16 Αυγούστου 2013

«Επανασύσταση της ΓΓΟΣΑΕ για την εξυπηρέτηση των ημετέρων».

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας από τον  Ανασχηματισμό και μετέπειτα φαίνεται πως έχει επιδοθεί σε ένα  συνεχές μπαράζ κατάθεσης τροπολογιών που βγάζουν μάτι!!!

Για μια ακόμα φορά, μετά την ανήκουστη τροπολογία για τη μετακίνησή του με τα VIP αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας, συνεχίζει να προκαλεί το κοινό αίσθημα των στελεχών των ΕΔ, αλλά και ολόκληρης της Κοινωνίας, με νέα τροπολογία που κατατέθηκε στο πολυνομοσχέδιο και που αφορά στην επανασύσταση της Γενικής Γραμματείας Οικονομικού Σχεδιασμού και Αμυντικών Επενδύσεων (ΓΓΟΣΑΕ)

Η ΓΓΟΣΑΕ σύμφωνα με την κατατεθείσα  τροπολογία μετονομάζεται σε Γενική Γραμματεία Αμυντικών Υποθέσεων, με στόχο όπως αναφέρεται, τη δημιουργία αναγκαίου συντονιστικού κέντρου σχεδιασμού και διαχείρισης σε επίπεδο πολιτικής αμυντικών υποθέσεων.

Αλήθεια, κ. Αβραμόπουλε, έστω και αυτή την ώρα που σας ανάγκασαν και την πήρατε πίσω πείτε στις Ελληνίδες και τους Έλληνες, ποια είναι η συντονιστική αναγκαιότητα που προέκυψε;

Μήπως τελικά, δεν είναι αναγκαιότητα συντονισμού, αλλά βολέματος των  δικών σας φίλων…..μιας και από  το ΥΠΕΞ ο Αντιπρόεδρος και Υπ. Εξωτερικών Ευαγ. Βενιζέλος έδωσε σε αρκετούς τα παπούτσια στο χέρι, μεταξύ των οποίων και του «μπάτλερ» σας;

Όλα θα ήταν καλά κ. Υπουργέ, εάν δεν  υπήρχε η έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου  του Κράτους (ΓΛΚ), σύμφωνα με τη οποία  απαιτείται ετησίως η διάθεση  από τον προϋπολογισμό του  ΥΠΕΘΑ ποσού ίσο με 130.000€ για την λειτουργίας της.

Καλά την διαβάσατε και όμως επιμείνατε για να εξυπηρετήσετε  τον «σφουγκοκολάριο» σας από  Υπουργείο σε υπουργείο… Αξίζει να μάθει ο Έλληνας φορολογούμενος πολίτης τι ακριβώς έγραφε η έκθεση του ΓΛΚ. Είναι ένας πραγματικός κόλαφος για τον ΥΕΘΑ Δημ Αβραμόπουλο. Διαβάστε λοιπόν τα 73.000€/έτος αφορούν την αμοιβή του Γενικού Γραμματέα της νέας Διεύθυνσης.

Το ποσό αυτό αντιστοιχεί  σε 6.100€/μήνα!!!!!

Ποιος είναι ο τυχερός  φίλος σας κ. Αβραμόπουλε, που  θα κάνει μηνιαίως διακοπές πολυτελείας  στο Άμυνας με χρήματα του ελληνικού λαού, ενώ ταυτόχρονα, στα στελέχη των ΕΔ έχετε κόψει εδώ και 9 μήνες την ελάχιστη αποζημίωση των Ημερών Εκτός Έδρας; Τι επιτέλους, θα προσφέρει αυτός ο Γραμματέας που πρέπει σε χαλεπούς καιρούς να «χρυσοπληρώνετε»;

Όσο για τα υπόλοιπα 54.000€ αφορούν – σύμφωνα με την έκθεση – την καταβολή αποδοχών και αποζημιώσεων για υπερωριακή απασχόληση των αποσπασμένων υπαλλήλων, που θα καλύψουν τις παρακάτω θέσεις:

α) Ενός Εδικού Συμβούλου,

β) Ενός Ειδικού Συνεργάτη και

γ) Τριών Διοικητικών Υπαλλήλων

Η τροπολογία κατατέθηκε στο ίδιο νομοσχέδιο με το οποίο  απολύονται 12.500 υπαλλήλους!!! Η κυβέρνηση έχει μάθει να κοροϊδεύει την κοινωνία και ιδιαίτερα τα στελέχη των ΕΔ!!!

Αλήθεια μήπως επιτέλους  πρέπει να μάθουμε πόσα ξόδεψε από τα μυστικά κονδύλια του Υπουργείου Εξωτερικών ο κ. Δ. Αβραμόπουλος;

Πόσες φορές περισσότερα από τον έτερο Αντιπρόεδρο της ΝΔ και Υπουργό Εξωτερικών κ. Σταύρο Δήμα;

Καλά μην μας πείτε  ποιοι τα πήραν και για ποιες  υπηρεσίες, ούτε ποιοι δημοσιογράφοι για το … «καλό της Πατρίδας» έπαιρναν τα «μαύρα» και φυσικά ποτέ δεν μπόρεσαν να τα δηλώσουν στην Εφορία, αλλά ΠΟΣΑ, δικαιούμεθα και υποχρεούσθε!!!

Έλληνες Χριστιανοί και  Πατριώτες Αξιωματικού, Υπαξιωματικού, Εθελοντές/εθελόντριες, Οπλίτες επαγγελματίες και θητείας αντισταθείτε σε όσα γίνονται σε βάρος των ΕΔ και της Πατρίδας. Αυτοί που σας διοικούν είναι πολιτικά ανδρείκελα και πολιτικά πτώματα!! Στην κατάσταση μάχης που βρίσκεται η χώρα, αυτοί συνεχίζουν να βολεύουν τα δικά τους παιδιά και μάλιστα να τα χρυσοπληρώνουν!!!!

Το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα Ελλάδος είναι στο πλευρό των ανδρών και γυναικών των ΕΔ, που με την καθημερινή τους παρουσία, ανάστημα, κύρος, ήθος και πίστη στην Πατρίδα και τα ιδανικά Πατρίς – Θρησκεία – Οικογένεια δίνουν νόημα σ’ αυτό που ονομάζουμε «ΈΘΝΟΣ»!

Το ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ Ελλάδος είναι απέναντι στους ΠΑΤΡΙΔΕΜΠΟΡΟΥΣ, ΠΑΤΡΙΔΟΚΑΠΗΛΟΥΣ και ΣΩΤΗΡΕΣ, που έχουν την Ελλάδα στο «πορτοφόλι» τους και όχι στην καρδιά και τον νου τους.

Τετάρτη, 14 Αυγούστου 2013

ΕΔΕ για την απόδραση στην Αμυγδαλέζα

Ενορκη Διοικητική Εξέταση για όσα συνέβησαν το βράδυ του περασμένου Σαββάτου, στο «Κέντρο Προαναχωρησιακής Κράτησης Αλλοδαπών» της Αμυγδαλέζας, διέταξε το αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ., διευκρινίζοντας πως πρόκειται για τη συνηθισμένη διαδικασία που ακολουθείται σε ανάλογες περιπτώσεις.

Κι ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των υπόλοιπων οκτώ από τους 10 παράνομους μετανάστες που κατάφεραν να αποδράσουν συνεχίζονται, χθες κρίθηκαν προφυλακιστέοι οι 12 από τους 24 μετανάστες που οδηγήθηκαν στα δικαστήρια της Πρώην Σχολής Ευελπίδων κατηγορούμενοι για συμμετοχή στην εξέγερση. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της Δικαιοσύνης ακόμη 27 μετανάστες που αντιμετωπίζουν εξίσου βαρύτατες κατηγορίες.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες αποκατάστασης, που προκλήθηκαν στις εγκαταστάσεις και την περίφραξη. Αυτό έγινε αφορμή για το μέτρο της απαγόρευσης του προαυλισμού που μετρά ήδη τρία 24ωρα, με περισσότερους από 1.600 μετανάστες να παραμένουν κλεισμένοι σε κοντέινερ, δίχως κλιματισμό και υδροδότηση.

Λιμενικό: Διαγωνισμός για 80 δόκιμους σημαιοφόρους

Οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε υψομέτρηση, ιατρικές εξετάσεις, αθλητικές δοκιμασίες (κολύμβηση- αγωνίσματα) και ψυχοτεχνικές δοκιμασίες.


Διαγωνισμό για την κατάταξη στο Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή ογδόντα (80) δοκίμων Σημαιοφόρων προκήρυξε το υπουργείο Ναυτιλίας.

Σχετική απόφαση του υπουργού Ναυτιλίας για το διαγωνισμό δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ενώ η σχετική προκήρυξη του διαγωνισμού με τις προϋποθέσεις, υπογράφηκε από τον Αρχηγό του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής Αντιναύαρχο Λ.Σ. Δημήτριο Μπαντιά.

Οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε υψομέτρηση, ιατρικές εξετάσεις, αθλητικές δοκιμασίες (κολύμβηση- αγωνίσματα) και ψυχοτεχνικές δοκιμασίες.

Όσοι κριθούν ικανοί από τις ανωτέρω εξετάσεις - δοκιμασίες υποβάλλονται σε γραπτές εξετάσεις. Στην προκήρυξη που κυκλοφορεί αναφέρονται η ηλικία και τα λοιπά προσόντα των υποψηφίων, οι Σχολές και τα Τμήματα των οποίων οι πτυχιούχοι δικαιούνται να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό, οι διαδικασίες του διαγωνισμού, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και κάθε άλλη απαραίτητη πληροφορία.

H προκήρυξη έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του Αρχηγείου Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. (www.hcg.gr) καθώς και στην ιστοσελίδα του «Διαύγεια» (http://diavgeia.gov.gr) (ΑΔΑ: ΒΛΩΗΟΠ-ΟΟ3), από όπου μπορούν να ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι.

Επίσης, μπορούν να απευθύνονται στο ΥΝΑ/Α/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΕΚ 1Ο (Ακτή Βασιλειάδη, πύλη Ε1-Ε2, Πειραιάς, τηλ. 2104191546-1566) και τις Λιμενικές Αρχές της χώρας.

Η κατάθεση δικαιολογητικών μπορεί να γίνει ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή, είτε αυτοπροσώπως, η με νόμιμο εξουσιοδοτημένο άτομο, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08:00 έως 14:00, από 19-8-2013, ημέρα Δευτέρα μέχρι και την 06-9-2013, ημέρα Παρασκευή στη Σχολή Λιμενοφυλάκων στον Πειραιά.

Διάψευση καταγγελιών περί παρεμπόδισης ελέγχων από Λιμενικούς σε συναυλία

Εντολή προς το Αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής να διερευνηθούν άμεσα σχετικά δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι στελέχη του Λιμενικού με πολιτική περιβολή εμπόδισαν αστυνομικούς να διενεργήσουν έλεγχο στη διάρκεια συναυλίας γνωστού καλλιτέχνη στη Μυτιλήνη, με το αιτιολογικό ότι ο χώρος που γίνονταν η εκδήλωση ανήκε στην αρμοδιότητα του Λιμενικού Σώματος, έδωσε ο υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης.

Σύμφωνα με αξιόπιστες πηγές από το υπουργείο Ναυτιλίας, την όλη υπόθεση ανέλαβε από την πρώτη στιγμή η υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων του Λιμενικού και όπως προκύπτει από την πρώτη αναφορά, κανένα στέλεχος του Λιμενικού δεν εμπόδισε αστυνομικά όργανα να διενεργήσουν το σχετικό έλεγχο και να αποχωρήσουν από το χώρο.

Μάλιστα, πηγές από το τμήμα Εσωτερικών Υποθέσεων ανέφεραν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι τα στελέχη του ΣΔΟΕ με αστυνομική παρουσία πραγματοποίησαν κανονικά τον οικονομικό έλεγχο στον συγκεκριμένο επιχειρηματία και διοργανωτή της συναυλίας του καλλιτέχνη.

Τρίτη, 13 Αυγούστου 2013

Καταγγελία αστυνομικών: Πήγαμε για έλεγχο σε συναυλία του Βέρτη και... μας σταμάτησαν λιμενικοί!

- Οι αστυνομικοί πήγαν για έλεγχο μετά από δεκάδες τηλεφωνήματα παραπόνων
- Λιμενικοί που ήταν στη συναυλία, τους σταμάτησαν γιατί... "έχουν ελεγχθεί τα πάντα και είναι νόμιμα"
- Οι αστυνομικοί έκαναν γραπτή καταγγελία για το περιστατικό που συνέβη στη Μυτιλήνη
- Ο υπεύθυνος είχε νοικιάσει το χώρο της συναυλίας από το Λιμενικό Ταμείο Λέσβου 

Την περίεργη αυτή υπόθεση ερευνά η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων του Λιμενικού Σώματος.

Άνδρες του λιμενικού, φέρονται να εμπόδισαν αστυνομικούς, να κάνουν έλεγχο σε συναυλία του Νίκου Βέρτη στη Μυτιλήνη!

Η υπόθεση, σύμφωνα με ρεπορτάζ του emprosnet.gr, καταγγέλθηκε εγγράφως με αναφορά αστυνομικού.

Τα τηλεφωνήματα για παράπονα ήταν μόνο η αρχή

Αργά το βράδυ της Παρασκευής 2 Αυγούστου και το τηλεφωνικό κέντρο της Άμεσης Δράσης έχει πάρει φωτιά από δεκάδες τηλεφωνήματα-καταγγελίες, για τη μετατροπή της Μυτιλήνης σε πίστα νυχτερινού μαγαζιού.

Από το Κέντρο στέλνεται περιπολικό της Αστυνομίας, στελέχη της οποίας κατά την άφιξή τους στο χώρο της συναυλίας στο εμπορικό λιμάνι, διαπιστώνουν σειρά παρατυπιών και παρανομιών, που δεν έχουν να κάνουν μόνο με τη διατάραξη της κοινής ησυχίας μιας ολόκληρης πόλης.
Μεγάλο μέρος του χώρου της συναυλίας, έχει μετατραπεί σε υπαίθριο κέντρο διασκέδασης, με τραπέζια, καρέκλες, γκαρσόνια και μπουκάλια ποτών, δηλαδή σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Μάταια οι Αστυνομικοί προσπαθούν να βρουν κάποιον υπεύθυνο για όλα όσα συμβαίνουν. Ο οποίος υπεύθυνος και όταν βρίσκεται τελικά, το μόνο που έχει να επιδείξει, είναι ένα συμβόλαιο ενοικίασης του χώρου από το Λιμενικό Ταμείο Λέσβου έναντι 5.000 ευρώ.

Άνδρες του λιμενικού... σταμάτησαν τον έλεγχο!

Τότε ήταν, που σύμφωνα πάντα με το ρεπορτάζ του emprosnet.gr παρενέβησαν ανώτερα στελέχη του Λιμενικού Σώματος που παρευρίσκονταν στο χώρο, με πολιτικά ρούχα!
Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο διενεργών τον έλεγχο αστυνομικός, στο τηλεφωνικό κέντρο της υπηρεσίας του,
η διαδικασία ελέγχου σταμάτησε και κάθε συνέχειά του απετράπη, διότι, όπως χαρακτηριστικά λέχθηκε,
ο χώρος ανήκει στην αρμοδιότητα του Λιμενικού Σώματος και όχι της Αστυνομίας.

Κάλεσαν δε, τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος, τους αστυνομικούς να αποχωρήσουν αμέσως, γιατί, όπως και πάλι χαρακτηριστικά λέχθηκε ότι ειπώθηκε, τα πάντα έχουν ελεγχθεί και είναι νόμιμα!

Έρευνα από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων

Οι Αστυνομικοί αποχώρησαν, ενημέρωσαν όμως κατ’ αρχάς το κέντρο πως δεν ολοκλήρωσαν την αποστολή τους, μετά από παρέμβαση στελεχών του Λιμενικού Σώματος τα οποία και κατονόμασαν.
Στη συνέχεια δε, επανήλθαν αναφέροντας γραπτώς όλα τα παραπάνω, κατονομάζοντας επίσης γραπτώς τα ανώτερα στελέχη του Λιμενικού Σώματος, που απέτρεψαν την πραγματοποίηση ελέγχων στο χώρο της συναυλίας του Νίκου Βέρτη. Σημείωσαν δε ιδιαίτερα, το ότι τους είπαν πως τα πάντα ελέγχθηκαν και βρέθηκαν νόμιμα.

Το θέμα όμως δεν τελείωσε εκεί, αλλά προωθήθηκε προς την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων του Λιμενικού Σώματος, στην οποία και άρχισαν να διερευνούν την υπόθεση. Σύμφωνα με πληροφορίες, μάλιστα, ζήτησαν το σύνολο των ενεργειών που υπήρξαν κατά τη διάρκεια του συμβάντος από την Αστυνομία, καθώς και τη γραπτή αναφορά των αστυνομικών.

Τις επόμενες μέρες, όπως όλα δείχνουν θα ληφθούν καταθέσεις από τα κατονομαζόμενα ανώτερα στελέχη του Λιμενικού Σώματος, που φυσικά θα κληθούν να αποδείξουν τι ελέγχους έκανε το Λιμενικό Σώμα στο χώρο της συναυλίας.

Αν μη τι άλλο, το όλο θέμα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την κοινή γνώμη της Μυτιλήνης και όχι μόνο,
ενώ η απόδειξη της αλήθειας των όσων οι αστυνομικοί υποστηρίζουν,
ανοίγει τον ασκό Αιόλου για το Λιμενικό Σώμα στη Λέσβο.
Αφού κάτι τέτοιο, τουλάχιστον, επισείει και βαρύτατες κατηγορίες εναντίον τους...

Οι Υποβρύχιες Αποστολές του Λιμενικού πάνε στον Σκαραμαγκά

Αυτό γνωστοποίησε σήμερα προς τον διοικητή της ΜΥΑ, ο υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου Μ. Βαρβιτσιώτης


Στον Σκαραμαγκά από τον Αγ.Κοσμά, με έξοδα του ΤΑΙΠΕΔ, αναμένεται να μετεγκατασταθεί η Μονάδα Υποβρυχίων Αποστολών του Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Αυτό γνωστοποίησε σήμερα προς τον διοικητή της ΜΥΑ, ο υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου Μ. Βαρβιτσιώτης, ο οποίος συνοδευόμενος από το Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης, Τάκη Μπαλτάκο και τον Αρχηγό του Λιμενικού Σώματος Αντιναύαρχο Λ.Σ. Δημήτριο Μπαντιά, επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις της μονάδας και συναντήθηκε με τα επίλεκτα στελέχη της.

Ο κ. Βαρβιτσιώτης απόδωσε εύφημο μνεία στα στελέχη της ΜΥΑ για την ουσιαστική και καταλυτική συνδρομή τους, κατά την επιχείρηση για τον εντοπισμό των σεσημασμένων κακοποιών, οι οποίοι είχαν αποδράσει από τις φυλακές Τρικάλων.

«Θέλω να σας εκφράσω τις ευχαριστίες του πρωθυπουργού, αλλά και ολόκληρου του ελληνικού λαού για την επιτυχία σας. Οι γνώσεις, η εκπαίδευση και η κατάρτισή σας είναι πολύ υψηλές και, συγχρόνως, απαραίτητες και πολύτιμες για την κοινωνία» τόνισε ο υπουργός, απευθυνόμενος προς τα στελέχη της μονάδας.

Δευτέρα, 12 Αυγούστου 2013

ΥΕΝ: Εύσημα Ομπάμα στο Λιμενικό για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και της λαθρομετανάστευσης

Τα αλματώδη βήματα που έχει κάνει η Ελλάδα στην καταπολέμηση της λαθρομετανάστευσης και στην αντιμετώπιση της τρομοκρατίας φέρεται να αναγνώρισε ο Αμερικανός πρόεδρος


Τα αλματώδη βήματα που έχει κάνει η Ελλάδα στην καταπολέμηση της λαθρομετανάστευσης και στην αντιμετώπιση της τρομοκρατίας φέρεται να αναγνώρισε ο Αμερικανός πρόεδρος, Μπαράκ Ομπάμα, στην πρόσφατη συνάντησή του με τον πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά.

Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζουν πηγές του υπουργείου Ναυτιλίας, σύμφωνα με τις οποίες ο Μπαράκ Ομπάμα εξήρε τη συμβολή που έχει να επιδείξει στον τομέα αυτό τους τελευταίους μήνες, το Λιμενικό Σώμα Ελληνική Ακτοφυλακή.

Σύμφωνα πάντα με τις πηγές του υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, στη συνάντηση των δύο ανδρών, πέραν των οικονομικών θεμάτων, κυριάρχησαν ζητήματα ασφαλείας της ευρύτερης περιοχής της Μεσογείου, ενώ ο Ομπάμα αναφέρθηκε και στην πρόσφατη επιτυχία του Λιμενικού Σώματος, με τον εντοπισμό φουσκωτού σκάφους με βαρύ οπλισμό στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Χίου και Οινουσών, αλλά και στις συλλήψεις ατόμων που συνδέονται με ένοπλο τμήμα τουρκικής οργάνωσης.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δεσμεύτηκε ότι οι ΗΠΑ σκοπεύουν μάλιστα, για το σκοπό αυτό, να βοηθήσουν το Λιμενικό Σώμα Ελληνική Ακτοφυλακή τόσο σε επίπεδο μέσων όσο και σε επίπεδο τεχνογνωσίας.

Η εγκληματικότητα υποχωρεί, διαπιστώνει η ΕΛ.ΑΣ.

Μειώνονται σταθερά από τις αρχές του 2013 οι βασικές κατηγορίες αδικημάτων όπως ληστείες, κλοπές – διαρρήξεις και ανθρωποκτονίες


Σημαντική μείωση σε ορισμένους δείκτες εγκληματικότητας δείχνουν τα στατιστικά στοιχεία της αποτίμησης της συνολικής δραστηριότητας της Ελληνικής Αστυνομίας για το Α΄ εξάμηνο του 2013.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. μειώνονται σταθερά από τις αρχές του 2013 οι βασικές κατηγορίες αδικημάτων, όπως ληστείες, κλοπές-διαρρήξεις, ανθρωποκτονίες, που «επηρεάζουν άμεσα το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών», όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση της αστυνομίας.

Συγκεκριμένα στην Αττική καταγράφηκαν 367 λιγότερες ληστείες, και 5.852 λιγότερες κλοπές – διαρρήξεις, ενώ οι εκβιάσεις μειώθηκαν σε ποσοστό 28%, οι πλαστογραφίες 33,7%, οι απάτες 17,7% και οι υποθέσεις αρχαιοκαπηλίας σε ποσοστό 53,8%.


«Το φετινό Α΄ εξάμηνο διαπράχτηκαν 7.871 λιγότερες κλοπές και διαρρήξεις και 539 λιγότερες ληστείες, σε σύγκριση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2012. Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι το Α΄ εξάμηνο του 2013 συνελήφθησαν συνολικά 67.433 άτομα για εγκλήματα και αξιόποινες συμπεριφορές κακουργηματικού και πλημμεληματικού χαρακτήρα. Από αυτά, 7.123 άτομα συνελήφθησαν για ληστείες, κλοπές και διαρρήξεις σπιτιών, αυτοκινήτων, καταστημάτων, Τραπεζών κλπ. Παράλληλα, εξαρθρώθηκαν 224 σημαντικές πολυμελείς εγκληματικές οργανώσεις, που διέπρατταν πράξεις βίας ή σοβαρές μορφές αδικημάτων με μεγάλη κοινωνική απαξία. Επιπλέον, εξιχνιάστηκαν 14.780 σοβαρές υποθέσεις του κοινού και οργανωμένου εγκλήματος, που αφορούν σε όλο το φάσμα της εγκληματικής δραστηριότητας», αναφέρει η ΕΛ.ΑΣ. .

Στη συνέχεια προστίθεται πως «το περασμένο εξάμηνο, οι Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας διαχειρίστηκαν υποθέσεις σε επίπεδο διεθνούς συνεργασίας, στο πλαίσιο των οποίων, συνελήφθησαν για σοβαρά αδικήματα 200 άτομα, τα οποία καταζητούνταν διεθνώς.

Στον τομέα αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής και της ενίσχυσης της Οικονομίας της Χώρας μας, από τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, συνελήφθησαν σε όλη την Επικράτεια 1.433 άτομα, για παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας και χρέη προς το Δημόσιο. Σημειώνεται ότι οι συνολικές οφειλές προσεγγίζουν τα 8,5 δις. ευρώ.

Στον τομέα της Οδικής Ασφάλειας, που αποτελεί ένα ουσιαστικό πυλώνα της αντεγκληματικής πολιτικής, αξιοσημείωτη είναι η μείωση των θανάτων από τροχαία δυστυχήματα. Συγκεκριμένα, το Α΄ εξάμηνο του 2013 καταγράφηκαν 58 λιγότεροι θάνατοι και 49 λιγότερα θανατηφόρα τροχαία δυστυχήματα, σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα».


Ακόμη στα στοιχεία που έδωσε στην δημοσιότητα η ΕΛ.ΑΣ αναφέρεται: «Επίσης το Α΄ εξάμηνο 2013, συνελήφθησαν 19.360 άτομα να εισέρχονται παράνομα τα σύνορα της χώρας μας. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν 13.065 επιστροφές αλλοδαπών στις χώρες καταγωγής τους.

Επίσης, στο ίδιο χρονικό διάστημα, ένας μεγάλος αριθμός και συγκεκριμένα 87.426 αστυνομικοί διατέθηκαν για την ομαλή διεξαγωγή και τη διατήρηση της δημόσιας τάξης στις 2.859 κινητοποιήσεις, συγκεντρώσεις, συναθροίσεις και πορείες, που πραγματοποιήθηκαν σε ολόκληρη την Επικράτεια.

Ανάλογα μεγάλος αριθμός διατέθηκε και στις 5.840 συνολικά αθλητικές εκδηλώσεις της περασμένης αγωνιστικής περιόδου, καθώς και για συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας σε άλλες Αρχές, Φορείς και Οργανισμούς, για την υποβοήθηση του έργου τους.

Αναφέρεται ενδεικτικά η αντιμετώπιση του παρεμπορίου, οι κοινοί έλεγχοι με άλλες Αρχές και Φορείς του Δημοσίου, η συνδρομή σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών και δυσμενών καιρικών φαινόμενων και άλλα συναφή θέματα».


LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...